Geen toeristische appartementen meer in Barcelona

Gepubliceerd op 21 juni 2024 om 19:35

In 2029 zullen alle toeristische appartementen in Barcelona gesloten zijn


Gezien de noodsituatie op huisvestingsgebied die Barcelona al lange teistert, zal de gemeenteraad van Barcelona niet langer vergunningen verlenen voor toeristisch gebruik van woningen en alle vergunningen die tot nu toe zijn uitgegeven zullen vanaf november 2028 worden ingetrokken. Barcelona zal in 2029 geen toeristische appartementen meer hebben en de ruim 10.000 woningen die tot nu toe deze bestemming hadden, zullen worden gebruikt voor verhuur en verkoop. Dit is aangekondigd door de burgemeester van Barcelona, Jaume Collboni, die het wetsdecreet zal toepassen dat op 7 november door de Generalitat is goedgekeurd en dat huisvesting voor toeristisch gebruik regelt in een reeks Catalaanse gemeenten, waaronder de hoofdstad.

In Barcelona, waar de huizenprijs de afgelopen tien jaar met 40% is gestegen en de huurprijs met 70%, wordt ingegrepen om het recht op huisvesting van de bewoners te waarborgen. De burgemeester van Barcelona, Jaume Collboni, heeft aangekondigd dat alle 10.101 toeristische appartementen in de stad zullen worden gesloten door de vergunningen voor november 2028 in te trekken waardoor deze niet meer legaal verhuurd mogen worden.


Booking.com

De sluiting van alle toeristische appartementen in Barcelona is een drastische maatregel, maar volgens burgemeester Collboni onvermijdelijk geworden. De explosieve stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren heeft het voor veel inwoners van de Catalaanse stad, vooral jongeren, onmogelijk gemaakt om een betaalbare woning te vinden.

 

De burgemeester is zich ervan bewust dat deze maatregel niet van de ene op de andere dag effect zal sorteren. Het is een complex probleem dat tijd nodig heeft om op te lossen. Maar met deze stap zetten we wel een belangrijke mijlpaal, benadrukt hij.De sluiting van de toeristische appartementen zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de toerisme-industrie in Barcelona. Veel hoteliers en verhuurders zullen hierdoor getroffen worden. Toch is de burgemeester overtuigd van de noodzaak van deze maatregel. “We moeten een balans vinden tussen de belangen van de toerisme-industrie en het recht op betaalbare huisvesting voor onze inwoners”, aldus Collboni.

 

De aankondiging van de sluiting van de toeristische appartementen heeft al voor de nodige reacties gezorgd vanuit de sector. Sommige hoteliers pleiten ervoor om de Europese Unie te vragen om een algeheel verbod op toeristische appartementen in stedelijke gebieden vanaf 2021.

 

Daartegenover staat de verdediging van platforms als Airbnb, die stellen dat slechts 1,3% van de woningen in Spanje worden gebruikt voor toeristische verhuur. Zij benadrukken dat het probleem van de stijgende huizenprijzen niet eenzijdig bij de toeristische appartementen kan worden neergelegd.


Booking.com

Sociale woningbouw

Naast de sluiting van de toeristische appartementen, zal de gemeente ook de regels voor sociale woningbouw aanpassen. Momenteel is het verplicht voor projectontwikkelaars om 30% van elke nieuwe woningbouwproject te bestemmen voor sociale huurwoningen. Volgens Collboni heeft dit in de praktijk echter slechts geleid tot 98 betaalbare woningen, een teleurstellend resultaat.

 

De burgemeester kondigt aan dat de gemeente deze regeling gaat wijzigen. “Wat we voorstellen is dat projectontwikkelaars deze sociale woningen op andere locaties kunnen bouwen, en ook de mogelijkheid bieden dat een sociale woningbouwer deze woningen realiseert”, legt hij uit.Een van de nieuwe maatregelen is dat projectontwikkelaars de verplichting tot sociale woningbouw kunnen ‘overdragen’ naar andere locaties. In plaats van deze woningen in hetzelfde project te realiseren, kunnen ze ervoor kiezen om ze elders te bouwen. Dit biedt volgens de burgemeester meer flexibiliteit en kan leiden tot een efficiëntere aanpak van sociale woningbouw in de stad.WAT GAAN WE ONDERNEMEN IN SPANJE