Beleef Spanje met de beste tips, nieuws, info, geschiedenis, kunst, cultuur, bezienswaardigheden, weer & klimaat, eten & drinken, etc.!

Het Spaanse gezin (familia)

Gepubliceerd op 1 januari 2021 om 18:16


La familia • Het Spaanse gezin

La familia, het Spaanse gezin is een  belangrijkste onderdeel in het leven van de  Spanjaarden. Wij hebben hieronder de benamingen van een Spaanse familie- en zijn gezinsleden geplaatst.

Spanjaarden hebben de toegenegenheid om hun problemen binnen hun familie op te lossen, en het vertrouwen op familieleden (parientes) in moeilijke tijden is erg groot. Dit netwerk binnen de Spaanse familie was bijvoorbeeld doorslaggevend tijdens de financiële crisis en recessie. Toen verloren veel Spanjaarden hun job. Diversen mensen moesten weer terug naar hun ouderlijk huis om hier te gaan wonen.

HET SPAANSE GEZIN (LA FAMILIA)

Hieronder zie je de benaming van een Spaanse  familie- en de gezinsleden.

La familia

El padre

La madre

Los padres

El abuelo

La abuela

El hijo

La hija

Los hijos

El hermano

La hermana

Los hermanos

Las hermanas

De familie, het gezin

De vader

De moeder

De ouders

De opa

De oma

De zoon

De dochter

De kinderen

De broer

De zus

De broers, de broers en zussen

De zussen

Spanje heeft een van de laagste geboortecijfers van Europa. Sommige Spanjaarden schrijven dit toe aan een gebrek aan inzet voor langdurige relaties en aan financiële instabiliteit. De meeste stellen streven er echter over het algemeen naar om kinderen te krijgen als ze kunnen. 

Traditioneel zijn Spaanse gezinnen gefocust op de sociale en interpersoonlijke aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Spaanse kinderen hebben bijvoorbeeld over het algemeen geen vaste bedtijd, zoals gebruikelijk is in het Engelssprekende Westen. Pre-tienerkinderen mogen meestal tot ver na 22.00 uur bij hun ouders en vrienden van de ouders in restaurants blijven. Ze spelen vaak met de kinderen van andere gezinnen terwijl hun ouders socializen. 

Booking.com

Huishoudelijke structuur

Spaanse huishoudens worden kleiner en de gezinsstructuur verandert met de moderniteit en verstedelijking. Familieleden proberen echter over het algemeen waar mogelijk dicht bij elkaar te wonen. 

Tegenwoordig is de nucleaire gezinsstructuur de gebruikelijke woonsituatie in Spanje - dit is een huishouden bestaande uit een stel en hun ongehuwde kinderen. Spaanse kinderen kunnen langer bij hun ouders wonen dan gebruikelijk bij ons, soms tot in de dertig jaar. 

Dit culturele patroon weerspiegelt de hechte familierelaties; het is nu echter vaak noodzakelijk door de hoge kosten van levensonderhoud en de economische strijd waarmee jongere generaties in Spanje de afgelopen tien jaar te maken hebben gehad. 

Over het algemeen zal een kind, zodra het een langdurige partner heeft ontmoet, proberen het ouderlijk huis te verlaten. Er is een Spaans gezegde dat " casado casa quiere " (een getrouwde persoon wil een huis). Dit verwijst naar jonge stellen die hun eigen privacy en ruimte willen als ze eenmaal een toegewijde relatie hebben. Dit streven kan letterlijk eigenwoningbezit omvatten, maar niet noodzakelijk. 

Soms wonen drie generaties samen met grootouders die intrekken om te helpen bij het opvoeden van kinderen. Veel ouderen in Spanje zijn echter vrij onafhankelijk. Het is normaal dat ze alleen wonen (of als een stel) en vaak de hele week bezoek krijgen van kinderen, andere familieleden of vrienden.

Oudere Spanjaarden kennen ook vaak veel lokale bewoners in hun stad of buurt die ze op pleinen of tijdens hun dagelijkse boodschappen zien. Het is zeer ongebruikelijk dat gezinnen bejaarde familieleden in bejaardentehuizen of bejaardentehuizen plaatsen. Als iemand dagelijkse zorg nodig heeft, trekt hij meestal in bij andere gezinsleden. 

Geslachtsrollen

Traditioneel zijn mannen de primaire verdieners, terwijl vrouwen verantwoordelijk zijn voor huishoudelijke taken en het opvoeden van kinderen. Deze rolverdeling heerst nog steeds, vooral op het platteland. Verantwoordelijkheden met betrekking tot kinderen blijven grotendeels de taak van de vrouw (bv. Afzetten op school, ouder-leraar interviews, etc.). Vrouwen kunnen tot op zekere hoogte worden beoordeeld op hun huishoudelijke vermogen. Een moeder kan de nieuwe vriendin van haar zoon bijvoorbeeld beoordelen op haar culinaire vaardigheden of op het feit of ze al dan niet aanbood om in huis te helpen. Tegenwoordig maakt de meerderheid van de Spaanse vrouwen echter deel uit van de beroepsbevolking en heeft zij hun eigen carrière in combinatie met hun huishoudelijke taken. 

Deze normen vervagen met elke generatie meer. Het komt steeds vaker voor dat stellen de huishoudelijke taken delen. Zo nemen meer Spaanse mannen een meer dominante huishoudelijke rol op zich als thuisblijvende vaders. 

De Spaanse cultuur heeft echter nog steeds een seksistische ondertoon. Stereotypen die vrouwen afbeelden als mooi en dom, zijn behoorlijk populair in Spanje, en na fluiten van vrouwen is nog steeds gebruikelijk. Hoewel ' machismo ' in Spanje niet zo sterk is als in Latijns-Amerika , heeft dit culturele fenomeen enigszins invloed op de gender rollen. 

Van mannen wordt verwacht dat ze een grote seksuele lust hebben, dus hoewel ontrouw niet wordt geaccepteerd of aangemoedigd, wordt enigszins gedacht dat het voor hen onvermijdelijk is. Ondertussen wordt van vrouwen verwacht dat ze deugdzamer zijn en loyaler zijn aan hun echtgenoten. 

Dating en huwelijk

Spaanse jongeren beginnen misschien al vanaf 13 jaar met daten, maar deze relaties zijn meestal niet serieus. Tieners hebben de neiging elkaar op school te ontmoeten en in groepen te socializen. Veelvoorkomende plekken om te socializen en op date te gaan zijn onder meer cafés, parken en stranden. Naarmate mensen ouder worden, wordt de interesse in potentiële partners serieuzer. Het kan echter lang duren voordat Spanjaarden zich aan één relatie binden. 

 

In stedelijke gebieden kunnen paren jarenlang samenwonen voordat ze gaan trouwen. Sommigen kiezen er voor om niet te trouwen en in feitelijke relaties te blijven leven.  De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk is de afgelopen decennia gestaag gestegen tot boven de 32 jaar. Een groeiend aantal paren kiezen er ook voor om te trouwen in burgerlijke plechtigheden in plaats van religieuze ceremonies.  

 

Echtscheiding werd in 1981 in Spanje gelegaliseerd. Echtscheiding en hertrouwen zijn nu gebruikelijk. Het homohuwelijk werd ook gelegaliseerd in 2005. Volgens het Spaanse Nationale Instituut voor Statistiek zijn sindsdien meer dan 2 miljoen huwelijken gesloten voor paren van hetzelfde geslacht.

 

MEER SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Dit is misschien ook interessant: