Andalusië gaat boetes uitdelen voor overtreden Covid-19-regels


Andalusië gaat boetes uitdelen

die kunnen oplopen tot 600.000 euro voor overtreden Covid-19-regels

 

SEVILLA - Zware sancties zijn bij wet vastgesteld in Andalusië om het aantal Covid-19-besmettingen te bestrijden. Het regioministerie liet weten dat als mensen geen verantwoordelijkheid nemen, er sancties gelden. Deze variëren van 100 tot 600.000 euro.

De Spaanse coronamelder- Beleef-Spanje.nl

Het schenden van gezondheidsmaatregelen wordt vanaf gisteren beboet in Andalusië. Het decreet hiervoor werd gisteren door het regiobestuur goedgekeurd en zal vandaag of morgen worden gepubliceerd in het regionale staatsblad BOJA. Boetes hangen af van het aantal personen dat blootgesteld wordt aan het virus doordat mensen of bedrijven zich niet houden aan de geldende regels.

Gradaties in overtredingen Covid-19-regels

Regio minister Elias Bendodo liet eerder weten over te gaan op sancties om de gezondheid van de inwoners maar ook de werkgelegenheid in Andalusië te beschermen. “Bij gebrek aan verantwoordelijkheid van mensen blijft alleen nog de wet en regelgeving over”, vertelde hij onlangs aan El País. De regioregering maakt onderscheid in de ernst van de overtredingen. Deze variëren van licht, ernstig tot zeer ernstig.

 

Lichte overtredingen: Besmetten van minder dan 15 mensen

Boetes tussen de 100 en 3.000 euro volgen als iemand zich bijvoorbeeld niet houdt aan de mondkapjes plicht die sinds medio juli geldt in de regio. Overtreders hebben in dit soort gevallen gezorgd voor het besmetten van vijftien mensen of minder. In restaurants en bars is een maximaal aantal mensen toegestaan. Op het moment dat mensen iets gaan eten of drinken in een restaurant dan dienen de contactgegevens worden achtergelaten. Bij weigering hiervan, wordt een boete opgelegd.

Ernstige boetes: Besmetten van 15 tot 100 mensen

Dit soort overtredingen die leiden tot besmetting van 15 tot 100 andere mensen zorgen voor boetes tussen de 3.001 en 60.000 euro. Iemand hield zich bijvoorbeeld niet aan de quarantaineplicht of aan de adviezen van de bevoegde gezondheidsinstanties. Privébijeenkomsten of feestjes met een maximum van vijftien aanwezigen zijn bijvoorbeeld wel toegestaan. Het overtreden van deze maximale capaciteit of het zich niet houden aan de hygiënemaatregelen zal echter wel worden bestraft. Eerder werd ook bekend dat Andalusië sinds eind juli de botellones, de drankfeestjes van jongeren, heeft verbonden. Wanneer deze wel worden gehouden, zullen de aanwezigen uiteraard ook worden bestraft.

Booking.com

Zeer ernstige overtredingen: Besmetten van meer dan 100 mensen

Deze boetes variëren van 60.001 tot 600.000 euro en worden bijvoorbeeld uitgedeeld aan eigenaren van clubs of bars wanneer zij zich niet houden aan de geldende openingstijden, als het drukker is dan toegestaan of als de onderlinge afstand niet kan worden nageleefd. Het gaat in veel gevallen om overtredingen waardoor hele gebouwen of andersoortige locaties moeten worden afgesloten en veel mensen in gevaar zijn gebracht.

Actuele cijfers Covid-19 Andalusië

Volgens de krant Diario de Sevilla die zich baseert op gegevens van het regionale ministerie van Gezondheid is er op dit moment in Andalusië sprake van 2.876 actieve besmettingen. Dat zijn er 123 meer dan een etmaal geleden. Volgens de Spaanse krant ABC zijn er op dit moment tachtig actieve uitbraken in Andalusië. In Málaga zijn de meeste uitbraken (16) gevolgd door Sevilla en Almería.

Bron:  INSpanje.nl Tekst van  Sharon van Toledo

WAT GAAN WE ONDERNEMEN IN SPANJE

Misschien ook interessant :


«   »