Nederlandse Ambassade in Spanje.2


NEDERLANDSE AMBASSADE IN SPANJE

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀 𝟯 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

De afgelopen weken heb ik me op de achtergrond gehouden en het schrijven van deze updates overgelaten aan Bartjan, Hannah, Sean en Marianne. Eerst beviel dat prima: de kwaliteit van de teksten en de gegeven informatie ging er zeker niet op achteruit. En zelf heb ik een paar weken vooral van het familieleven en van het vaderland kunnen genieten. Maar ik werd er gaandeweg toch onrustig van. Om de paar dagen werd ik betrokken bij de besluiten over het reisadvies, en het deed pijn om te zien dat we in stappen naar een negatief reisadvies voor heel Spanje toe moesten. Vooral omdat we weten wat dit betekent voor de mensen die direct of indirect, hun brood verdienen dankzij het toerisme in Spanje. En voor mensen die hun plannen voor de vakantie of familiebezoek in het water zien vallen. Als er dit soort grote dingen gebeuren, wil je niet langdurig aan de zijlijn staan. Dus, hoe fijn de vakantie ook was, ik ben blij weer terug op de brug te zijn.

 Nederlandse Ambassade in Spanje - Beleef-Spanje.nl

Daarbij wil ik overigens niet de indruk wekken dat ik denk dat er op korte termijn veel gaat veranderen aan het reisadvies. Het gaat namelijk helaas nog niet de goede kant op in grote delen van Spanje. In mijn laatste update van juli schreef ik dat de cijfers niet gerust stelden, omdat er in die week ruim 13 duizend mensen positief getest waren. Dat wekelijkse getal is in augustus met sprongen gegroeid. De afgelopen week zijn er ruim 47 duizend gevallen vastgesteld, dus 3,5 keer zoveel. Dat wordt maar voor een klein deel verklaard door een toename in het aantal testen. En terwijl eind juli de problemen nog geconcentreerd waren in een paar regio’s (vooral in het Noordoosten), hebben nu alle ‘deelstaten’ (comunidades autónomas) behalve Asturias meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners per 14 dagen, en daarmee behoren ze stuk voor stuk tot de koplopers in Europa. Een klein beetje hoop put ik uit het feit dat in een paar van de regio’s waar de opleving van het virus in juli begon, de cijfers weer iets minder ongunstig worden. Maar ook daar zijn we echt nog niet in veilig vaarwater.

Hier ga ik alweer bijna te ver met het aanhalen van cijfers. Want bij de keuze en interpretatie van cijfers zijn er allerlei valkuilen. Het is werk voor experts. Dat is ook de reden dat er bij de totstandkoming van het reisadvies van Buitenlandse Zaken een centrale rol is ingeruimd voor het RIVM. De deskundigen die daar zitten analyseren de officiële cijfers. Ze kijken naar meerdere factoren, zoals het aantal positieve tests, het aantal tests dat wordt uitgevoerd en het verloop in de cijfers. Maar ook bijvoorbeeld naar het aantal besmettingen dat wordt vastgesteld bij terugkerende reizigers. Waar nodig vraagt het RIVM ook om input van ambassades en/of de nationale diensten van het land. Op basis van het definitieve medische advies stelt Buitenlandse Zaken dan het reisadvies vast.

De ambassade in Madrid kreeg ook een paar keer de gelegenheid om extra informatie aan te leveren. We hebben deze zomer enkele keren de aandacht kunnen vestigen op de regionale verschillen in Spanje. En zoals u allemaal heeft kunnen zien, zijn er in het begin alleen kleine gebieden ‘op oranje’ gegaan, later gevolgd door grotere regio’s waarin de cijfers sterk opliepen. Want ook de mensen die hierover in Nederland beslissen, zijn zich ervan bewust dat een negatief reisadvies voor veel mensen gevolgen heeft, en daarom –zolang het kan- op een zo klein mogelijk gebied gericht moet zijn. Maar uiteindelijk lieten de cijfers geen andere keuze dan heel Spanje oranje te maken. Onze buurlanden Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België namen eerder al vergelijkbare stappen.

 

In de afgelopen weken hebben we gezien dat de aanwezigheid van het virus vrijwel overal in Spanje sterk gestegen is. Terwijl we elke week hoopten dat we de waarschuwingen tot een paar gebieden konden beperken, moesten we steeds de week erop vaststellen dat de pessimisten gelijk hadden gekregen en ook de twijfelgevallen de verkeerde kant op gegaan waren. Het sterkste voorbeeld is Madrid. In juli kon je nog met recht zeggen: ‘schiet nu niet door, de cijfers in Madrid zijn nog stukken lager dan in sommige Nederlandse steden’. Inmiddels zijn er in Madrid heel hoge aantallen positieve testen. Enkele ziekenhuizen in Madrid zien de COVID-afdeling alweer vollopen, en zijn ertoe gedwongen om ‘reguliere’ operaties af te zeggen. Gelukkig geldt dit voor lang niet alle ziekenhuizen, in de meeste is er nog voldoende capaciteit. Maar in bepaalde delen van de stad zijn er grote pieken.

 

Meer in het algemeen is dat wel een van de lichtpuntjes als we de vergelijking met dit voorjaar maken: ook al zijn er in Spanje veel positieve testen, het aantal ziekenhuisopnames is op dit moment nog te overzien. In de afgelopen zeven dagen zijn er in heel Spanje ruim 1.800 mensen met COVID in het ziekenhuis opgenomen (137 op de IC). Een serieus aantal, maar het is ‘maar’ 6% van de ziekenhuiscapaciteit. De toename van het sterftecijfer is beperkt, waarschijnlijk omdat er relatief weinig ouderen besmet zijn. Laten we hopen dat het, ook nu het virus zich steeds meer verspreidt, blijft lukken om te voorkomen dat de ene generatie massaal de andere besmet.

 

Een van onze vakantieklussen dit jaar was de aanleg van een vijvertje. Ik heb daarbij regelmatig moeten denken aan een vergelijking die ik dit voorjaar in de krant las, tussen de groei van waterlelies en de verspreiding van COVID. Het ging over het geval dat iemand een waterlelie uitzette in een grote vijver, van een soort die zich dagelijks verdubbelde. Dus na een dag waren er twee waterlelies, na twee dagen vier, etc. In dertig dagen groeide de vijver dicht. Vraag: wanneer zat de vijver halfvol? Dat was op dag 29. En wanneer was de vijver voor een tiende gevuld? Dat moet ergens rond dag 26 zijn geweest. Met andere woorden: de eerste vijfentwintig dagen kon je je niet voorstellen dat die vijver dicht zou groeien. En dan opeens ging het keihard.

Als ik het goed begrepen heb, geeft dit Efteling-sprookje aan wat het probleem kan zijn bij een epidemie. Zonder tegenmaatregelen verspreidt een virus zich op een manier vergelijkbaar met de waterlelie: exponentieel. En dat betekent dat het heel lang mee lijkt te vallen, maar op het moment dat er zichtbare problemen komen, gaat de verspreiding al zo hard dat je het bijna niet meer tegen kunt houden. En waarschijnlijk is dat ook wat er hier in maart is gebeurd: het virus heeft zich vrij lang ongestoord kunnen verspreiden en toen we het door hadden was het sneeuwbaleffect al zo sterk dat extreme maatregelen nodig waren om het weer onder controle te brengen.

 

Waar we nu met zijn allen mee bezig zijn, is zorgen dat we op tijd die verspreiding afremmen. Dus, zeg maar, ruim op tijd zorgen dat die waterlelies zich niet iedere dag verdubbelen, het aantal onder controle houden. En dat kan alleen als je al voordat er een groot probleem is, je maatregelen treft. En dat is ook meteen het lastige: we moeten ons gedrag aanpassen voordat we zelf een groot probleem ervaren. Nou ja, dat was een overpeinzing op de terugweg uit het tuincentrum. Ik heb ter versiering van de vijver maar een onderwaterlampje gekocht in plaats van waterlelies. Ook omdat het nog wel even kan duren voordat ik weer vijver onderhoud in Nederland kan doen.

 

Daarmee ben ik terug bij het reisadvies. Ik wil nog eens benadrukken dat het een advies is, gericht op de veiligheid van de reiziger. Maar het is ook gericht op het verkleinen van gevaren voor de volksgezondheid in Nederland. Daar komt ook de koppeling vandaan met het dringende advies om na terugkeer uit een ‘oranje’ gebied tien dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld voor hun werk een noodzakelijke reis hebben gemaakt. We zijn ons ervan bewust dat dit voor veel mensen echt een last is. Daarom wordt er iedere week opnieuw gekeken naar de cijfers en bekeken of een versoepeling mogelijk is. U kunt ervan uitgaan dat dit zorgvuldig gebeurt, en dat uw ambassade zijn best doet om de diensten in Nederland van de juiste cijfers en feiten te voorzien. Daarnaast zullen we ook de komende periode proberen om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Uw vragen en opmerkingen helpen ons daar regelmatig bij, dus ik sluit voor deze eerste week van het nieuwe seizoen af met een woord van dank.

Jan Versteeg

 

N.B. Nog een praktische kwestie voor de Nederlandse residenten in Spanje. Ons consulaat werkt hard om de dit voorjaar opgelopen achterstanden in te lopen. De wachttijden voor een afspraak voor reisdocumenten zijn veel groter dan we zouden willen. Het is dan extra frustrerend als mensen hun afspraak niet gebruiken, zonder vooraf af te zeggen. Begin deze week kwamen er op één dag vier van de zes mensen niet opdagen (ondanks de herinneringen die waren verstuurd), terwijl er nog een grote wachtlijst is. Mogen we u vragen om uw afspraak tijdig af te zeggen, zodat we dan andere mensen eerder kunnen helpen? Veel dank!

Na te lezen bij:  AmbassadeurJan Versteeg

Misschien ook interessant :


«   »