Nederlandse Ambassade in Spanje.3


NEDERLANDSE AMBASSADE IN SPANJE

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀 𝟵 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬

De afgelopen weken heb ik me op de achtergrond gehouden en het schrijven van deze updates overgelaten aan Bartjan, Hannah, Sean en Marianne. Eerst beviel dat Een jaar geleden stond deze periode van het jaar in het teken van de ‘Gota Fría’, oftewel ‘de Koude Plens’.

Door de warme Middellandse Zee en koude luchtstromen in hogere luchtlagen, ontstaan er rondom de ‘Veranillo de San Martín’ (de Spaanse variant van de ‘Indian Summer’) heftige lokale weerdepressies.

Vorig jaar vanaf 12 september was er een dagenlang noodweer dat vooral in de Comunidad Valenciana tot overstromingen en aardverschuivingen leidde. Er kwamen op zijn minst acht mensen om het leven, waaronder ook een landgenoot van ons. 

 Nederlandse Ambassade in Spanje - Beleef-Spanje.nl

Heel veel mensen liepen schade op, vooral ook in en rond de Vega Baja. Zelf was ik net fris aangekomen in Madrid, maar ik heb meteen geleerd om in deze tijd van het jaar extra oplettend te zijn. Begin deze week maakten Valencia en omgeving alweer de eerste storing mee, maar gelukkig bleef het tot nu toe bij vooral veel wind.

Ook in figuurlijk opzicht gaan we het najaar in met donkere wolken boven ons hoofd. De COVID-cijfers geven geen reden tot vrolijkheid, en dat heeft ernstige gevolgen voor de bedrijvigheid. Hoe graag we het ook zouden willen, het ziet er helaas nog niet naar uit dat er op korte termijn een positiever reisadvies komt.

Voordat ik daar verder op in ga een algemeen punt. Van een aantal van u kreeg ik vorige week de teleurgestelde reactie dat ik te veel het standpunt van Den Haag verdedig. Maar eigenlijk moet u dat van mij eisen. Een ambassadeur heeft de plicht om de besluiten van onze gekozen regering zo goed mogelijk uit te leggen. Ook als dat geen populaire besluiten zijn. Daarnaast mag u van mij verwachten dat ik sta voor de belangen van Nederlanders in Spanje, en zorg dat als er besluiten worden genomen, de juiste informatie in Den Haag op tafel ligt. Dat wil niet zeggen dat ‘ons’ perspectief in de totale afweging altijd het zwaarste weegt.

Bij veel lezers was er onbegrip dat België Spanje op ‘rood’ zet, Nederland ‘oranje’ gebruikt en Frankrijk een ‘groen’ advies geeft. Overigens betekent het Belgische ‘rood’ ongeveer hetzelfde als het Nederlandse ‘oranje’, en hebben ook de reisadviezen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dezelfde strekking: alleen noodzakelijke reizen. Het Franse reisadvies (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne) gebruikt geen kleurcode, en is al sinds 5 augustus ongewijzigd. Toen werden reizen naar Catalonië en Aragón afgeraden (regio’s die toen cijfers hadden die nu in grote delen van Spanje gelden, dus wellicht komt er nog een update).

Overigens vindt ook de Europese Commissie dat het beter zou zijn als iedereen hetzelfde systeem zou gebruiken. In het voorstel dat zij onlangs deed https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1555, zijn de (vrij ingewikkelde) normen helder omschreven.

Als we deze normen zouden toepassen op de cijfers die Spanje naar het ‘European Centre for Disease Control’ (ECDC) stuurt, dan is de uitkomst helaas ongeveer hetzelfde als nu: als je op het door ECDC gebruikte niveau van ‘comunidades autónomas’ (‘deelstaten’) kijkt, kleurt behalve Asturias heel Spanje ´rood´, waarbij volgens de Europese Commissie het invoeren van reisrestricties gerechtvaardigd is.

Nationale overheden gebruiken de cijfers van het ECDC, dat ze in dit geval van de Spaanse overheid krijgt. Voor heel Europa worden die cijfers weergegeven op hetzelfde niveau (1 stap onder het nationale niveau). Hier (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea) vindt u het ECDC-kaartje voor de laatste twee weken van augustus, waarop de door de Commissie voorgestelde kleurcodes nog niet zijn toegepast.

Nu zijn er ook stemmen voor een reisadvies op provincie-, eiland-, gemeente- of wijkniveau. Het argument is dat een aantal kustgebieden lagere cijfers hebben dan de deelstaat als geheel. Hoewel zo’n gedetailleerde benadering volgens de gespecialiseerde instituten niet werkbaar is, ben ik voor mezelf nog eens gaan kijken of het echt een groot verschil zou maken. Ik werd er niet erg hoopvol van. Kijk bijvoorbeeld naar de site van de ‘Comunidad Valenciana’ met de laatste cijfers (http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas ). U ziet dan aan de kust van de provincie Alicante belangrijke toeristenplaatsen (met Dénia als uitschieter) met een relatief hoog aantal positieve tests, terwijl er in delen van het binnenland lage cijfers zijn. Ook werd juist deze dagen gemeld dat binnen de grote deelstaat Andalusië de hoogste besmettingscijfers voorkwamen in de ‘comarca’ Costa del Sol.

Een ander veel genoemd punt is dat de besmettingscijfers misschien hoog zijn, maar het aantal IC-opnames nog laag is. Helaas is dat aan het schuiven, de bezetting van de IC’s is in twee weken flink toegenomen. Er worden in Spanje nu 1150 IC-bedden (ongeveer de hele normale Nederlandse IC-capaciteit) door COVID-patiënten bezet. Daarmee zitten we voorlopig nog niet op het niveau van de vorige piek noch aan het plafond, maar de groei moet wel op een verstandige manier afgeremd worden.

Mensen vragen of ze ondanks het oranje reisadvies toch naar Spanje kunnen reizen. Zij voeren dan bijvoorbeeld aan dat ze op een plek zitten waar ze goed kunnen vermijden dat ze met het virus in aanraking komen. Het enige wat wij dan kunnen zeggen is: het reisadvies is een advies van de overheid, u neemt zelf de uiteindelijke beslissing. In alle gevallen blijft het belangrijk zich goed te blijven informeren (bijvoorbeeld ook over de dekking van uw verzekering), er rekening mee te houden dat reizen in deze periode een onzeker avontuur is en dat na terugkomst in Nederland een dringend advies geldt om 10 dagen in quarantaine te gaan. Het gaat niet alleen om de reizigers zelf, maar ook om het voorkomen van de verspreiding van het virus in Nederland.

Voor de Nederlanders die in Spanje zakelijk actief zijn en buitengewoon moeilijke tijden doormaken, hieronder een aantal links die nuttig kunnen zijn.

Over Spaanse regelingen vindt u informatie op het digitale handelskantoor van de ambassade: https://www.handelmetspanje.com/nl/home/covid-19-2/. Daarnaast adviseren we bij de ‘comunidad autónoma’ navraag te doen naar mogelijke aanvullende regionale maatregelen.

Ook de Nederlandse overheid biedt in sommige gevallen steunmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de volgende links of zoek direct contact met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): https://www.rvo.nl/coronavirus;

Tot slot iets heel anders: een wonderlijk filmpje (https://youtu.be/Y6hn4DRjgA0) dat ik vanmorgen tegenkwam van een surfster in San Sebastián. Ze had als strandwacht ziekteverlof vanwege een positieve COVID-test en had in quarantaine moeten zitten. Maar gistermorgen bracht ze de kinderen naar school, zag de mooie golven en is toen gaan surfen. Op het water werd haar gevraagd zo snel mogelijk naar huis te gaan, maar dat weigerde ze. En toen werd ze uiteindelijk opgepakt. Er is nogal wat discussie over, zowel over het gedrag van de surfster, als over de regels en de toepassing ervan. Het zijn situaties die we een jaar geleden niet hadden kunnen verzinnen. En die hopelijk over niet al te lange tijd weer voorbij zullen zijn.

Jan Versteeg

Na te lezen bij:  AmbassadeurJan Versteeg

Misschien ook interessant :


«   »