Nederlandse Ambassade in Spanje.4


NEDERLANDSE AMBASSADE IN SPANJE

Ambassadeur Jan Versteeg

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 – 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀, 15 oktober 𝟮𝟬𝟮𝟬

Het is natuurlijk niet de beste week van 2020. Zeker niet voor alle mensen die direct of indirect in de horeca, het uitgaansleven en het toerisme hun geld verdienen. Tot niet zo heel lang geleden hadden veel mensen nog het gevoel dat het ergste voorbij was. Door de lading slecht nieuws, ook uit de rest van Europa, is de stemming nu gekanteld. Velen zijn zich gaan afvragen of ze dit wel uit gaan zingen. En concreet voor hier: heel wat Nederlanders in Spanje vragen zich af hoe het verder moet met hun Spaanse droom.

 Nederlandse Ambassade in Spanje - Beleef-Spanje.nl

Deze week kreeg ik een ‘brandbrief’ van Sylvia de la Haye en Geert van Ouwerkerk, de voorzitters van Nederlandse/Nederlandstalige zakenclubs van de Costa Blanca en Valencia. Zij verzochten met klem om aandacht te vragen voor de gevolgen van het ‘oranje’ reisadvies voor Nederlandse ondernemers die in Spanje hun brood verdienen of vanuit Spanje werken. En ze wezen erop dat er goede argumenten zijn om de regio Valencia weer code geel te geven. Ik heb die brandbrief (gelukkig geen bombrief) ook meteen doorgestuurd naar Den Haag. Hetzelfde hebben we gedaan met informatie over de Canarische Eilanden.

Booking.com

De eerste reactie was: die boodschap herkennen we. Want in de afgelopen zes weken is er vanuit Madrid geregeld aandacht gevraagd voor zowel de regionale verschillen in de cijfers, als voor de belangen die er voor Nederlanders op het spel staan. Deze signalen verdwijnen in Den Haag niet in de prullenbak, ze komen wekelijks op tafel als er wordt gekeken of een versoepeling verantwoord is. U weet, daarbij staat het advies van het RIVM centraal. Het RIVM kijkt per regio naar meerdere factoren, waaronder het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, het aantal afgenomen tests, het percentage positieve tests, en of er in Nederland veel mensen met een positieve test zijn die het betroffen gebied onlangs hebben bezocht. Dat is de reden dat het op dit moment nog niet verantwoord wordt geacht om het reisadvies voor deze regio’s te versoepelen, maar men blijft de cijfers volgen. Uitgangspunt blijft dat voor regio’s niet langer dan noodzakelijk een negatief reisadvies moet gelden. Ik moet er wel bij vermelden dat onlangs ook alle regio’s van Frankrijk en van België op ‘oranje’ zijn gegaan en ook reizen binnen Nederland wordt ontmoedigd.

Overigens sloten de Balearen en de Canarische eilanden afgelopen week een akkoord met de centrale regering voor een protocol dat veilige ‘luchtbruggen’ mogelijk moet maken voor reizigers uit andere Europese landen. Dat betekent dat iedere reiziger uit een gebied met een besmettingsincidentie van meer dan 50 besmettingen (per 100.000 inwoners per 14 dagen) bij aankomst een negatieve testuitslag moet overhandigen van minder dan 48 uur oud. Voordat de toerist de eilanden weer verlaat wordt binnen 48 uur voor vertrek wederom een test verplicht. Deze wordt gratis aangeboden. Bij een positieve testuitslag dient de toerist in quarantaine te gaan op het eiland. Ook worden in dat geval de kosten voor quarantaine en eventuele medische zorg door de regionale overheid gedekt. Hiermee hopen de Canarische eilanden (‘de enige Europese winterbestemming’, naar eigen zeggen) en de Balearen het toerisme weer op gang te krijgen. Maar om dat te laten slagen moet de centrale regering eerst met een aantal landen afspraken maken om het reisadvies voor die gebieden aan te passen. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze maatregelen in werking treden maar daarover informeren we u uiteraard als we daar meer over weten. Daarnaast wordt ook de Spaanse “Radar Covid” app in meerdere talen aangeboden en wordt het gebruik van de app gepromoot onder toeristen.

Voorzichtig goed nieuws is er ook over meer lijn brengen in de reisadviezen van de verschillende EU-landen. Dat is helemaal niet zo makkelijk omdat volksgezondheid een van die punten is waarover landen liever zelf de baas blijven, en dus de EU geen bevoegdheid hebben gegeven. Maar bij een ziekte als COVID blijkt een gecoördineerde aanpak toch nodig. De ministers van de 27 landen werden het onlangs eens over een Europees “stoplicht” systeem. Het ECDC (‘het Europese RIVM’) verzamelt de cijfers van de EU-landen en voorziet daarmee de regio’s van een kleurcode: groen, oranje of rood. Op basis van deze kleurcodes mogen lidstaten besluiten om reisrestricties op te leggen bij reizigers naar oranje of rood gebied of aan reizigers die uit oranje of rood gebied komen. Het is een aanbeveling, lidstaten kunnen niet verplicht worden zich aan deze richtlijnen te houden. De details leest u hier: https://www.consilium.europa.eu/.../covid-19-council.../. Het zal u opvallen dat niet alleen de ‘besmettingscijfers’ een rol spelen, maar ook het percentage positieve tests. Simpel gezegd: een hoog percentage positieve tests (boven de 4%) leidt tot een strengere beoordeling. Overigens: het kaartje dat nu nog op de ECDC site staat, gebruikt nog de oude kleurcodes.

Terwijl bijna overal elders in Europa de cijfers fors omhoog gaan, lijkt in grote delen van Spanje (zelfs in brandhaard Madrid) de piek van de tweede golf achter ons te liggen. Volgens Minister Illa van Volksgezondheid is dat overigens nog echt geen reden voor een feeststemming. Het aantal besmettingen op nationaal niveau is nog altijd 4 keer zo hoog als wenselijk. In Madrid is sinds vorig weekend de noodtoestand van kracht en moeten mensen binnen hun gemeente blijven. Bovendien zijn er regio’s waar het niet de goede kant op gaat, zoals in Navarra. En in Catalonië heeft de regioregering, overigens onder luid protest, moeten besluiten om de horeca voor twee weken op slot te doen (al moet een rechter nog beoordelen of dit ook echt kan). Ook op allerlei andere plaatsen in Spanje zijn regionale maatregelen van kracht. Zie voor meer informatie over de maatregelen de websites van uw ‘comunidad autonoma’. De cijfers per regio vindt u hier: https://www.mscbs.gob.es/.../Actualizacion_229_COVID-19.pdf, met bijvoorbeeld op bladzijde 3 ook de percentages positieve testen per regio.

Wat sommigen van u misschien is ontgaan, is dat Frans Timmermans deze week door de Comunidad Valenciana is onderscheiden met de Joan LLuis Vives onderscheiding, voor zijn verdiensten voor de Europese samenwerking. Die moest ik tot mijn schande toch weer even opzoeken. Niet Frans Timmermans, maar Vives. Fascinerende geschiedenis. Jan Ludovicus Vives, zoals hij in het Nederlands heet, werd in 1492 in Valencia geboren en ging daar ook naar de universiteit (hadden we toen nog niet in Nederland, in Valencia al sinds 1245!). Hij was de grootste Spaanse wetenschapper van de 16e eeuw, tijdgenoot en vriend van Erasmus. Hoewel hij ook de Sorbonne bezocht en Grieks doceerde in Oxford, bracht hij het grootste deel van zijn werkende leven door in Leuven en Brugge. Overigens had zijn lange verblijf in de Nederlanden ook alles te maken met zijn Joodse afkomst. Zijn ouders werden door de Inquisitie tot de brandstapel veroordeeld. Vives werkte aan het hof van Karel V in Brussel, dat van Henry VIII in Londen en bij de Nassaus in Breda. Hij was classicus, filosoof en pedagoog (een van zijn belangrijkste werken gaat over de ‘opvoeding van de vrouw’) en wordt als de grondlegger van de armenzorg gezien. Bovendien was hij een overtuigd voorstander van een verenigd Europa. Veel redenen voor Frans Timmermans (die denkelijk afstand heeft genomen van de inquisitie) om trots te zijn op de Joan Lluis Vives onderscheiding. Ik wens u een prettige avond.

Jan Versteeg

Na te lezen bij:  AmbassadeurJan Versteeg

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Misschien ook interessant :


«   »