Nederlandse Ambassade in Spanje.1


NEDERLANDSE AMBASSADE IN SPANJE

Ambassadeur Jan Versteeg

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 – 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀, 22 oktober 𝟮𝟬𝟮𝟬

De weg door de COVID-crisis blijkt een hobbelige te zijn. Waar het op het ene moment goed lijkt te gaan, kan het een paar weken later weer duidelijk slechter gaan. In Spanje was de trend de afgelopen weken op veel plekken redelijk gunstig. Maar de voorzichtige blijdschap daarover werd de laatste dagen weer de kop in gedrukt: deze week is er op nationaal niveau weer een flinke stijging te zien.

 Nederlandse Ambassade in Spanje - Beleef-Spanje.nl

Daarbij werd overigens ook de trieste grens van 1 miljoen positieve tests sinds de uitbraak van de pandemie overschreden. In de tussentijd zijn, zoals u weet, Nederland en België wel Spanje voorbij gegaan op het droevige lijstje van landen met de meeste positieve tests per 100.000 inwoners per twee weken: Spanje 361, Nederland 596 en België 933.

Gelukkig is er in geen van deze landen op dit moment sprake van een overschrijding van de maximale ziekenhuis- en IC-capaciteit, al komen er wel steeds sterkere signalen dat de druk op het personeel enorm is, en de reguliere zorg ernstig in de knel komt.

Het aantal sterfgevallen neemt toe, maar is gelukkig nog veel lager dan in de voorjaarsmaanden. De groei moet wel tot staan gebracht worden, en op dit moment heeft het er alle schijn van dat we niet aan strengere maatregelen zullen ontkomen.

Booking.com

Er blijven flinke verschillen tussen de Spaanse regio’s. In de afgelopen weken informeerde we u over gezamenlijke Europese afspraken over kleurcodes e.d. die gebruikt kunnen worden voor de reisadviezen van individuele landen. Inmiddels heeft het ECDC kaarten gepubliceerd op basis van de nieuwe afspraken: https://www.ecdc.europa.eu/.../weekly-maps-coordinated.... Er staan vier kaartjes onder elkaar. Op de eerste kaart ziet u het eindoordeel gebaseerd op de drie soorten cijfers, die u in de kaarten daaronder ziet weergegeven: 1) aantal besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen, 2) aantal tests per 100.000 inwoners en 3) percentage positieve tests. Veel Europese landen, waaronder Nederland, kleuren rood.

Volgens de nieuwe afspraken mogen EU-landen voorwaarden stellen aan reizigers van en naar de oranje of roodgekleurde gebieden op de bovenste kaart. Omdat enkele Spaanse regio’s relatief goed scoren op het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, maar het aandeel positieve tests boven de 4% norm ligt, krijgen de regio’s toch de kleur rood. Dit maakt heel Spanje rood, helaas.

Daarbij is u misschien het volgende opgevallen. De factor die ertoe leidt dat op kaart 1 ook een regio als de Canarische Eilanden rood kleurt, is het percentage positieve tests. Daarvoor gebruikt ECDC op dit moment hetzelfde, landelijke, cijfer voor alle regio’s. Zodra het ECDC ook over voldoende regionale cijfers beschikt, zullen ze die gaan gebruiken.

Dat zou – op dit moment – voor de Canarische eilanden gunstiger uitpakken, want in die regio is het percentage positieve tests nu 3,5%. Cijfers van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid voor alle regio’s vindt u hier: https://www.mscbs.gob.es/.../Actualizacion_233_COVID-19.pdf.

Overigens komt er steeds meer erkenning voor de relatief gunstige cijfers op de Canarische eilanden. Eerder berichtte ik u over het plan voor een soort ‘luchtbrug’ met PCR-testverplichting (zie mijn update van vorige week).

Vandaag werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland van plan zijn om die eilanden uit te zonderen van hun negatieve reisadvies voor Spanje. Ik neem aan dat de Canarische eilanden er op gebrand zijn om te voorkomen dat er nu COVID wordt ‘geïmporteerd’, en daarom de testverplichting heel serieus zullen nemen.

Dat deze twee landen, samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de toeristen op de Canarische Eilanden, dit weekend het negatieve reisadvies opheffen, is natuurlijk heel goed nieuws, vlak voor het daar super belangrijke winterseizoen. Ook Den Haag is op de hoogte van de cijfers en andere feiten over de Canarische eilanden, dus er zal daar bij de volgende wekelijkse check van de reisadviezen zeker met extra aandacht naar gekeken worden. Maar we zullen moeten afwachten welke beslissing er gaat worden genomen.

Ondertussen zijn er op allerlei plaatsen in Spanje extra lokale maatregelen van kracht geworden. Madrid en een aantal grote voorsteden hebben nog steeds een verbod om de gemeente in of uit te gaan (met uitzonderingen), in Burgos, León en Palencia geldt eenzelfde soort maatregelen, net als in de hoofdsteden van de drie provincies van Aragón, in Catalonië is de horeca dicht, Navarra is als regio afgesloten en La Rioja volgt vannacht. Zelfs Asturias, tot voor kort het beste jongetje van de klas, heeft stevige nieuwe maatregelen aangekondigd omdat de besmettingscijfers steil omhoog gaan. Overigens betekenen al deze maatregelen niet alleen dat de situatie onrustig is, ze betekenen ook dat er actief op regionaal niveau wordt ingegrepen om te voorkomen dat het erger wordt. Mocht u zich door Spanje moeten verplaatsen, zorg dat u zich goed van de lokale maatregelen op de hoogte stelt.

Trouwe lezers is het niet ontgaan dat er bij het COVID-beleid in Spanje een voortdurende zoektocht gaande is naar de juiste rolverdeling tussen de nationale regering en de regio’s. Vandaag werd een poging ondernomen om hierin meer duidelijkheid te scheppen. Minister van Volksgezondheid Illa sprak vandaag met de regiobestuurders over een coderingssysteem voor risico’s, op basis waarvan kan worden bepaald welke maatregelen in welke regio moeten gelden. Dit plan is vanmiddag goedgekeurd door de regio´s.

Hoewel de tekst nog niet openbaar is gemaakt, is de inhoud al wel naar de Spaanse pers gelekt. Daaruit begrijpen we dat op basis van een aantal indicatoren vier risiconiveau’s worden onderscheiden: 1) laag, 2), medium, 3) hoog, 4) extreem. Deze kunnen zowel op gemeenteniveau als op regionaal niveau worden toegepast. Zoals het er nu uitziet wordt alleen aan Galicia een laag risico toegekend. De Balearen, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana en Extremadura zouden op medium komen. Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia en Baskenland op hoog risico en Aragón, Castilla y León, Catalonië, Madrid, Navarra en La Rioja op extreem risico. Bij een hoog risico (niveau 3 en 4) stelt het ministerie voor openingstijden van de horeca (sluitingstijd om 23:00 uur) verder te bekorten en voor binnenruimtes van de horeca de bezetting verder te beperken (of ze zelfs te sluiten).

Vanaf risiconiveau 2 doet het ministerie een reeks aanbevelingen die betrekking hebben op het sociale leven, sport- , recreatie- en religieuze activiteiten. Ook staat in het plan dat regio’s exceptionele maatregelen kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het inperken van de bewegingsvrijheid, en lokale in- en uitreisverboden. Uitzonderingen op deze beperkingen zijn bijvoorbeeld werk of medische redenen. Voor een aantal van de aanbevelingen kan het wettelijk noodzakelijk zijn de noodtoestand in een bepaalde regio uit te roepen. Hoe dan ook, het is aan de regionale overheid om te besluiten welke maatregelen het uiteindelijk toepast. Het voorstel van de minister kan daarbij als leidraad dienen. De exacte details zijn nog niet officieel gepubliceerd dus die kunnen nog afwijken van bovenstaande. Waarschijnlijk weten we in de loop van deze en volgende week meer.

Daarnaast werd op verzoek van een aantal regio’s met minister Illa gesproken over het instellen van een avondklok. Een avondklok zou kunnen helpen bij het naar beneden brengen van de besmettingsgraad onder jongeren, die grote zorgen baart. Het besluit hierover is uitgesteld. Er zijn veel regio´s die hier voor zijn, maar om dit in heel Spanje toe te kunnen passen is het uitroepen van de noodtoestand noodzakelijk. De stad Granada krijgt als eerste stad in Spanje een avondklok opgelegd door de regionale overheid. Dat betekent dat tussen 23:00-6:00 uur de bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Ook de Comunidad Valenciana kondigde zojuist een avondklok aan, (0:00-6:00 uur) welke, als de rechter de juridische basis goedkeurt, begin volgende week in zal gaan.

Hoe het verder gaat met de maatregelen in Madrid is ook nog niet helemaal duidelijk. De noodtoestand loopt a.s. zaterdag af. Het staat vast dat er ook na zaterdag beperkingen zullen gelden, maar het precieze ‘hoe en wat’ wordt waarschijnlijk pas morgen bekend.

Het is een fase waarin het positieve nieuws nog schaars is. We zullen er doorheen moeten, vroeger of later komen er weer betere tijden. De kunst is om ook de positieve dingen te blijven zien. Bijvoorbeeld dat degenen die hier in Spanje wonen, anders dan dit voorjaar, nog de deur uit kunnen en van de frisse lucht en af en toe wat zon kunnen genieten. Maar ook dat er altijd weer mensen zijn die er wat van weten te maken. Op Youtube zag ik daar een sterk voorbeeld van (dank, oom Jos!). Op een totaal verregende middag, op de toch al niet zo vrolijke hoek van het Plein en de Lange Poten in Den Haag ontstond iets moois tussen de Valenciaanse straatmuzikant Borja Catanesi en een voorbijganger: https://youtu.be/YbTVarzFgxE. Ik wens u een knusse najaarsavond,

Jan Versteeg

Na te lezen bij:  AmbassadeurJan Versteeg

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Misschien ook interessant :


«   »