Nederlandse Ambassade in Spanje


NEDERLANDSE AMBASSADE IN SPANJE

Belangrijke informatie over de noodtoestand

 Nederlandse Ambassade in Spanje - Beleef-Spanje.nl

Per 25 oktober is in Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Hieronder treft u de belangrijkste informatie uit het Staatsblad (BOE). Het betreft een informele vertaling van de belangrijkste maatregelen. De complete tekst in de BOE vindt u hier: https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf De ervaring leert dat voor de interpretatie van de genoemde maatregelen en uitzonderingsgronden, veel zal afhangen van de dienstdoend ambtenaar/handhaver die u mogelijk controleert en van de regio waarin u zich bevindt.

𝗛𝗼𝗲 𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗱𝘂𝘂𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝗼𝗱𝘁𝗼𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱?De noodtoestand duurt in eerste instantie tot en met 8 november (tot middernacht). Het is mogelijk dat deze verlengd wordt voor een langere periode. Zodra wij weten of en tot wanneer de noodtoestand verlengd wordt, delen wij deze informatie.

Booking.com

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗲 𝗺𝗮𝗮𝘁𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁?

Er is een landelijke avondklok van kracht, met uitzondering van de Canarische eilanden. Dat betekent dat mensen zich niet op openbare wegen of in openbare ruimtes kunnen begeven tussen 23:00 uur en 6:00 uur. Autonome regio’s kunnen de avondklok met + of – 1 uur aanpassen, dus zorg dat u goed op de hoogte bent van de precieze tijden in het gebied waarin u verblijft. Uitzonderingen gelden voor*:a) Het kopen van medicijnen, gezondheidsproducten of andere essentiële producten.b) Bezoek aan medische instellingen.c) Noodbezoek aan dierenarts.d) Naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of juridische verplichtingen.e) Terugkeren naar de vaste woonplaats na het uitvoeren van één van deze uitzonderingen.f) Zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met handicap of kwetsbare personen.g) Door overmacht of noodsituatie.h) Overige activiteit van vergelijkbare aard, naar behoren gedocumenteerd.i) Tanken, indien nodig voor het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten.

* De ambassade kan geen inzicht geven in de wijze waarop deze uitzonderingen geinterpreteerd worden of in welke specifieke situaties uitzonderingen gelden. Voor absolute zekerheid kunt u zich het beste richten tot de lokale of regionale autoriteiten. Zie ook onderstaande informatie.

Kan ik nog naar of door Spanje reizen?

Ja dat kan. Er geldt nog steeds een oranje reisadvies voor Spanje. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden, maar de Spaanse landsgrenzen zijn geopend. Wel kunnen regio’s zelf (deel)gebieden afsluiten voor in- en uitreizend verkeer. Houdt daarom het nieuws en de ontwikkelingen goed in de gaten. Doorreizend verkeer wordt wel toegelaten.

Kan ik nog binnen Spanje reizen?

Op dit moment gelden op sommige plekken lokale in- en uitreisverboden. Daarnaast hebben autonome regio’s de bevoegdheid om de hele regio of een deel daarvan af te sluiten voor in- en uitreizend verkeer. Alleen voor onder genoemde uitzonderingen kunt u een gebied in- of uitreizen:a) Bezoek aan medische instelling. b) Naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of wettelijke verplichtingen.c) Bezoek aan een onderwijsinstelling (inclusief kinderopvang)d) Terugkeren naar de vaste woonplaats of tweede woning. e) Zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbarepersonen.f) Bezoek aan financiële-, of verzekeringsinstellingen of tankstations in aangrenzende gebieden.g) Noodzakelijke of dringende handelingen bij openbare, gerechtelijke of notariële instanties.h) Verlenging van vergunningen en officiële documentatie, en andere administratieve procedures die niet kunnen worden uitgesteld.i) Het afleggen van examens of officiële toetsen die niet kunnen worden uitgesteld.j) Door overmacht of noodsituatie.k) Overige activiteiten van vergelijkbare aard, naar behoren gedocumenteerd.

Wat is overmacht of een noodsituatie

Wat exact onder overmacht of noodsituatie wordt verstaan is niet nader gespecificeerd. In de praktijk zal de interpretatie daarvan afhangen van de dienstdoend ambtenaar/handhaver die u treft. Indien u reist gedurende de avondklok of om een afgesloten gebied in/uit te reizen vanwege dringende redenen, zorgt u er dan voor dat u zoveel mogelijk (schriftelijk) bewijsmateriaal bij u draagt om de noodzaak van uw reis aan te tonen. Dat kan boetes en andere verrassingen voorkomen.

 

Mag ik nog naar Madrid reizen voor een nieuw reisdocument?

Ja. De onder h genoemde uitzonderingen voor in- en uitreizen van afgesloten gebieden wordt ook de verlenging van identiteitsbewijzen verstaan.

𝗠𝗮𝗴 𝗶𝗸 𝗻𝗼𝗴 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗮𝗳𝗴𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗯𝗶𝗲𝗱 𝗿𝗲𝗶𝘇𝗲𝗻? Ja dat mag.

Na te lezen bij:  AmbassadeurJan Versteeg

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Misschien ook interessant :


«   »