Nederlandse Ambassade in Spanje.3


NEDERLANDSE AMBASSADE IN SPANJE

Ambassadeur Jan Versteeg

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 – 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀, 9 oktober 𝟮𝟬𝟮𝟬

Opnieuw gaat Spanje een lang weekend in waarin niet kan worden gedaan wat men normaal doet. ‘Puentes’ zijn normaal de gelegenheid om naar de kust, de bergen of het platteland te gaan en uitgebreide lunches met familie en vrienden te houden. Het lange weekend van 1 november, ‘Todos los Santos’, is bovendien het weekend waarin vele mensen het graf van overleden familieleden bezoeken. Overigens staat men elders in de Spaanstalige wereld op 1 en 2 november nog veel uitbundiger stil bij de voorouders.

 Nederlandse Ambassade in Spanje - Beleef-Spanje.nl

U herinnert zich misschien de film ‘Under the Volcano’, naar het boek van Malcolm Lowry over een alcoholistische Britse consul in een Mexicaanse provinciestad, die met heel veel mezcal of tequila in zijn donder in de vieringen van Allerheiligen/Allerzielen terechtkomt. Ik had een foto van het feest willen plaatsen, maar al die rammelende skeletten onder deze update leek me niet zo gepast. Dus het is een wat rustiger plaatje geworden.

Zoals we op zondag al verwachtten, hebben veel regio’s deze week besloten om nog voor het weekend het uitgaand en inkomend verkeer te beperken. Op dit moment lijkt het erop dat alleen de Canarische Eilanden, de Balearen, Galicië en Extremadura niet de regio gaan afsluiten. In de praktijk betekent dit dat de regio’s die (nog) geen reisbeperkingen hebben allemaal ingesloten zijn door regio’s die ze wel hebben ingevoerd.

Booking.com

Bovendien zijn er in veel gevallen ook binnen de regio’s nog aanvullende beperkingen van kracht, tussen gemeentes, gewesten of provincies. De situatie is voortdurend in beweging, maar om een idee te krijgen kunt u dit kaartje bekijken: https://www.rtve.es/.../mapa-confinamientos.../2041269.shtml. Het zal iedereen duidelijk zijn dat toeristische reizen (die vanuit Nederland hoe dan ook al werden afgeraden) door Spanje in de komende weken praktisch onmogelijk zijn. De uitzonderingen voor noodzakelijke reizen zijn in de Spaanse regelgeving behoorlijk strikt geformuleerd en betreffen onder meer reizen voor werk, met een medische noodzaak, voor onderwijs, voor de verzorging van kwetsbaren en voor officiële handelingen. Zie voor de volledige lijst het Spaanse Staatsblad (BOE): https://www.boe.es/.../2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf.

We krijgen veel vragen van mensen met een tweede huis in een van de afgesloten regio’s.

Zoals wij de regels in het BOE begrijpen valt een reis naar een tweede huis niet onder de uitzonderingen, tenzij het uw formele hoofdverblijf is (u bent Spaans resident). Spanjaarden mogen immers ook niet naar hun tweede huis. Wilt u absolute zekerheid, doe dan navraag bij de regionale autoriteiten. Hoe dan ook is het zo dat het aantal reisrestricties toeneemt en reizen steeds moeilijker wordt.

Het kan ook zeker niet worden uitgesloten dat deze situatie nog geruime tijd zal duren. Mocht u, in weerwil van het oranje-reisadvies voor uw regio, toch plannen hebben naar Spanje te komen, dan zou ik zeggen: denk er nog een keer over na. De kans dat u onderweg ergens strandt, is groot. Voor degenen die menen onder de uitzonderingen te vallen: zorg dat u papieren heeft waarmee u dat kunt aantonen.

Overigens heeft het Spaanse parlement vandaag ingestemd met het voorstel van de regering om de noodtoestand te laten gelden tot 9 mei 2021 (met een evaluatie in maart). Nogmaals: dat betekent niet dat alle maatregelen voor die hele periode van kracht zullen zijn, als de situatie verbetert, kunnen regio’s besluiten bepaalde maatregelen te beëindigen of te versoepelen. Het is voor de ambassade niet doenlijk om u een volledige overzicht van alle lokale maatregelen te geven. Wel zullen we zo snel mogelijk in de post bovenaan de Facebookpagina

in ieder geval een paar links opnemen die u kunnen helpen bij het vinden van de informatie.

Achtergrond van dit alles is dat, behalve op de Canarische Eilanden (reisadvies: geel), de cijfers zich niet gunstig ontwikkelen. Tot half oktober leek de situatie zich op nationaal niveau te stabiliseren, terwijl er in een aantal regio’s een gunstige trend was.

Helaas zien we ook in Spanje de laatste twee weken weer een toename, zelfs aan de costa’s en op de Balearen. Voor de laatste cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, zie: https://www.mscbs.gob.es/.../Actualizacion_239_COVID-19.pdf. Ook is er weer een aangepaste kaart van het Europese volksgezondheidsinstituut ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/.../weekly-maps-coordinated.... Voor uitleg daarbij, zie de update van 22 oktober.

Al met al wordt het steeds minder voor de hand liggend om in de rest van dit jaar vakantiereizen te gaan maken. Daarvoor zijn er gewoon te veel beperkingen en onzekerheden. U heeft ook allemaal meegekregen dat Frankrijk het reisgedrag binnen het land tot een minimum wil beperken. Overigens zal dat voorlopig de terugkeer naar huis niet in de weg staan. Voor meer informatie , zie het reisadvies Frankrijk: https://www.nederlandwereldwijd.nl/.../reizen/reisadvies.... Als u doorklikt naar het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken, dan vindt u daar ook een formulier dat door reizigers op doorreis naar huis moet worden ingevuld.

Daarnaast heeft het kabinet ook aangekondigd nogmaals goed te zullen kijken naar het beleid ten aanzien van vakantiereizen. In de pers is al één en ander verschenen over het advies dat de experts van het OMT daarover gaven. Mocht u dat advies (geen besluit!) na willen lezen, kijk dan op bladzijde 5 en 6 van https://www.rijksoverheid.nl/.../advies-nav-82e-omt-26.... Het lijkt me nuttig dat u die informatie, als u daar behoefte aan hebt, weet te vinden.

U begrijpt dat ik u liever beter nieuws zou hebben gebracht. Ik denk daarbij niet alleen aan degenen die op vakantie of voor overwintering naar Spanje wilden, maar zeker ook aan de mensen die in de zorgen zitten over hun bedrijf of hun baan. Of over hun gezondheid of die van familieleden.

We moet er doorheen. Laten we kijken waar we elkaar kunnen helpen, al is het maar met een gebaar of een vriendelijk woord. Soms zijn het kleine dingen die een verschil maken. Zo had het team van de ambassade vandaag een aardige opsteker. Maanden geleden, nog tijdens de eerste lockdown, heeft iemand uit de lezersgroep, Gerard van Heusden, ons voorgedragen voor de Galjaardprijs voor publiekscommunicatie.

Die hebben we natuurlijk niet gewonnen, want het is meer een prijs voor communicatiemensen die campagnes maken. Maar vanmiddag kregen we wel de ‘Galjaardparel’, een soort eervolle vermelding die maar eens in de paar jaar wordt toegekend. Ook de profs vonden het kennelijk mooi wat het hier in deze ‘community’ gebeurt. Wij vonden het hoe dan ook sinds maart een genoegen om zo intensief met u in contact te zijn. Maar toch is dit een leuk schouderklopje. We gaan er dit lange weekend een borrel op nemen. Veel dank namens het hele (niet-alcoholistische) team!

Jan Versteeg

Na te lezen bij:  AmbassadeurJan Versteeg

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Misschien ook interessant :


«   »