Beleef Spanje met de beste tips, nieuws, info, geschiedenis, kunst, cultuur, bezienswaardigheden, weer & klimaat, eten & drinken, etc.!

Spanje en de 183 dagen regel

Gepubliceerd op 13 maart 2021 om 20:10

Spanje en de 183 dagen regel

Spanje en de 183 dagen regel voor overwinteraars, langverblijvers 

De 183 dagen regeling is een regeling die ingevoerd is tussen landen om te voorkomen dat je twee keer belasting betaald als je dit niets zou regelen zou een inwoner bij grensoverschrijdend wonen en/of werken twee keer belasting betalen over de inkomsten, te weten in het woon/werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen. Dat heeft te maken met de zogenaamde 183-dagen regeling (6 maanden).

SPANJE EN DE 183 DAGEN REGEL

Beeld: Freepik

Als er niets tussen landen zou zijn geregeld, zou een werknemer bij grensoverschrijdend werken 2 keer belasting betalen over zijn loon: in het werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen.

Is er geen belastingverdrag van toepassing? Dan bepaalt de Nederlandse wetgeving of u in Nederland belasting moet betalen.

Welk land mag belasting heffen: 183-dagenregeling

De meeste belastingverdragen bepalen dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Hierop is 1 uitzondering: het woonland van de werknemer heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer verblijft binnen een bepaalde periode niet langer dan 183 dagen in het werkland. Afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is, kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen telt u alle dagen mee waarop de werknemer in het werkland was, dus ook weekends en vakantiedagen. Een dagdeel telt als een volledige dag.
  • De werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet is gevestigd in het werkland.
  • De werknemer werkt niet in een vaste inrichting van de werkgever in het werkland.

Deze 3 voorwaarden staan samen bekend als de 183-dagenregeling. Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan heeft het werkland het recht om belasting te heffen.

Uitleensituaties

In internationale uitleensituaties wordt vaak niet voldaan aan de 2e voorwaarde van de 183-dagenregeling. Dat is het geval als de Nederlandse inlener als werkgever wordt gezien. Nederland mag dan als werkland belasting heffen. Als formele werkgever moet u dan vanaf de eerste werkdag in Nederland loonbelasting betalen. De Nederlandse inlener blijft wel aansprakelijk als u dat niet doet.

De Nederlandse inlener wordt als werkgever gezien (de zogenoemde materiële werkgever) als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de werknemer en de inlener.
  • De werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de inlener.
  • U brengt de loonkosten in rekening bij de inlener. Uit de factuur moet ook blijken hoeveel werknemers u hebt uitgeleend.

De 183-dagen regeling wil zeggen dat als iemand langer dan 183 dagen in Spanje verblijft men als ingezetene wordt beschouwd. Dat houdt in dat iemand na 6 maanden zowel juridisch als fiscaal ingezetene is. Bij een verblijf van meer dan 183 dagen of 6 maanden is men ook verplicht een NIE nummer (Número de Identificación de Extranjeros) aan te vragen. 
De overschrijding kan in een bepaald jaar over meerdere perioden gaan bijvoorbeeld 2 x 2 maanden en 1 x 3 maanden. Maar opgelet: van 1 augustus 2019 tot 15 februari 2020 aaneengesloten, ook dan wordt men beschouwd als ingezetene.  


Controle Spaanse fiscus

De Spaanse fiscus ligt niet echt op de loer, maar ze houden alle buitenlanders wel een beetje in de gaten. Een wel beproefd middel is de elektriciteitsrekening, een rekening die in Spanje er maand wordt gespecificeerd. Aan de hand van het verbruik ziet de belastingdienst in welke tijd een huis of appartement is bezet geweest. 
Sowieso moeten eigenaren van een huis in Spanje dat zij gebruiken als tweede verblijf en/of verhuren in Spanje belastingaangifte doen.
Geeft men geen verhuur inkomsten en er is wel een elektriciteitsrekening dan is het in principe eigen gebruik, ofschoon natuurlijk altijd een familielid gratis gebruik heeft kunnen maken, nietwaar?

 

ZORG DAT JE JE REIS NAAR SPANJE NOOIT VERGEET

SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

WAT GAAN WE ONDERNEMEN IN SPANJE

MISSCHIEN OOK INTERESSANT :