Beleef Spanje met de beste tips, nieuws, info, geschiedenis, kunst, cultuur, bezienswaardigheden, weer & klimaat, eten & drinken, etc.!


Ken jij alle Spaanse verkeersregels ?

De Verkeersregels in Spanje - Hier een overzicht van de Spaanse Verkeersregels

Ken jij alle Spaanse verkeersregels? Hoe hard mag je eigenlijk rijden in Spanje? Hoe zit het met de voorrangs regels? Waar mag ik parkeren en wat moet ik doen met pech op de Spaanse snelweg? Hoe is het met speciale rijstroken? Wat moet ik doen met pech op de Spaanse snelweg? Mag ik een headset of oortjes gebruiken? Hoe was het ook weer met "Rijden in de bergen"? Hoe zit het met flitspaalsignalering? etc.etc. etc. De antwoorden van dit alles en nog veel meer vind je op deze pagina.

de Spaanse Verkeersregels

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Spanje gelden algemene regels die bepalen dat de bestuurder van een voertuig te allen tijde controle moet hebben over het voertuig, moet beschikken over volledige bewegingsvrijheid en een vrij blikveld, en constant de aandacht bij het rijden moet hebben.
 • Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt, blote voeten hebt, teenslippers draagt of zwemkleding aan hebt.
 • Je kunt ook een boete krijgen als je als bestuurder een te dikke jas draagt omdat deze je belemmert in je bewegingsvrijheid en bovendien gevaar kan opleveren; bij alle inzittenden, ook kinderen, kan een dikke jas bij een noodstop tot ernstige verwondingen leiden omdat deze ruimte creëert tussen veiligheidsgordel en lichaam.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben is het maximum 0,3 promille.
 • Voor minderjarige bestuurders van elk voertuig (fiets, bromfiets, e-step enzovoort) geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een headset, hoofdtelefoon of oortjes voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, tijdens het rijden is verboden voor alle bestuurders, dus ook voor motorrijders, fietsers en bromfietsers. Gehoorbeschermers zijn ook niet toegestaan.

Apparatuur bedienen

 • De bestuurder mag apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals een smartphone, tablet of dvd-apparaat, tijdens het rijden niet bedienen (aanraken of programmeren) en ook mag er tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, tenzij het gaat om navigatieapparatuur. 
 • Het instellen van een route op navigatieapparatuur tijdens het rijden is verboden.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde aan de linkerkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is, behalve in situaties waar het veiliger is om aan de rechterkant te lopen.
 • Iedereen die tussen zonsondergang en zonsopkomst en bij slecht zicht buiten de bebouwde kom langs de weg loopt, is verplicht een veiligheidshesje te dragen.

Veilig inhalen

 • Rijd altijd met een ruime boog om fietsers heen; bij het inhalen van fietsers moet de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig te allen tijde een zijdelingse afstand aanhouden van 1,50 m
 • Op wegen met twee of meer rijstroken per richting, moet je als bestuurder van rijstrook wisselen als je een fietser of bromfietser inhaalt.
 • Het is verboden om bij het inhalen fietsers, ook tegemoetkomende fietsers, op enigerlei manier te hinderen of in gevaar te brengen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang op een kruising, tenzij anders wordt aangegeven door verkeerstekens.
 • In Spanje wordt niet met haaientanden, maar met een dikke onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak wordt deze streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt vaak een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daarin de tekst Ceda el paso (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van gele vierkanten. Bestuurders mogen dergelijke kruispunten alleen oprijden als ze deze zonder te stoppen kunnen passeren.

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Als je de rotonde wilt verlaten, ben je verplicht eerst naar de buitenste rijstrook te gaan. Als dat niet tijdig lukt, moet je een extra rondje rijden.
 • Elke manoeuvre die je wilt maken terwijl je op de rotonde rijdt, moet je aangeven met je richtingaanwijzers.  

Passeren

 • Op hellingen van ten minste 7% heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.
 • Op wegen met twee of meer rijstroken per richting, moet je als bestuurder van rijstrook wisselen als je een fietser of bromfietser inhaalt.
 • Het is verboden om bij het inhalen fietsers, ook tegemoetkomende fietsers, op enigerlei manier te hinderen of in gevaar te brengen.

  Inhalen

  • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald.
  • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
  • Het is niet langer toegestaan om bij het inhalen maximaal 20 km/h harder te rijden dan de maximumsnelheid. De maximumsnelheid geldt in alle gevallen. 

  Afstand houden

  • Voertuigen en voertuig combinaties van meer dan 10 m lang en voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg moeten minstens 50 m afstand houden tot het voertuig voor hen. 
  • Dit geldt niet binnen de bebouwde kom, op wegen waar inhalen verboden is en in druk (file)verkeer waarbij niet kan worden ingehaald.

  Parkeren

  • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
  • Parkeren is verboden binnen 5 m van een kruising of bocht.
  • In steden komen parkeerzones voor die worden aangeduid met blauwe lijnen (Zona ORA), waar tegen betaling één tot twee uur kan worden geparkeerd. In Madrid heet een dergelijke zone de Zona SER. Er zijn ook zones met blauwe of groene lijnen waar betaald kan worden geparkeerd. In parkeerzones kan meestal worden betaald via een parkeermeter of mobiele telefoon. Barcelona heeft parkeermeters waar kan worden betaald met een creditcard.
  • Houd er rekening mee dat in Spaanse steden, zoals Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla en Bilbao, vervuilende auto's soms niet meer mogen parkeren of niet meer mogen parkeren in bepaalde zones. 

  Geluidssignalen

  • In steden is het geven van geluidssignalen binnen de bebouwde kom alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Op sommige plaatsen is het geven van geluidssignalen helemaal verboden, hetgeen wordt aangegeven met borden. In dat geval moet je bij gevaar voor een aanrijding knipperen met je lichten.   
  • Buiten de bebouwde kom mag een geluidssignaal worden gegeven bij het inhalen. Bij het rijden op smalle wegen met veel bochten is het zelfs verplicht eventuele tegenliggers met behulp van geluidssignalen te waarschuwen.

  Rijden in de bergen 

  • Op hellingen van ten minste 7% heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

  Rijstroken

  • Als binnen de bebouwde kom een weg minstens twee rijstroken per richting heeft, maar geen auto(snel)weg is, staat het de bestuurder vrij om een rijstrook te kiezen.
  • Er zijn ook rijstroken die speciaal zijn voorbehouden aan auto's zonder aanhanger met meerdere inzittenden. Dit zijn de zogenaamde VAO-stroken (Vehículos con alta occupación, voertuigen met meerdere inzittenden). Motoren mogen ook van dergelijke rijstroken gebruikmaken.
  • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze wisselstrook is bestemd voor gebruik door verkeer in beide richtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.

   Bijzonderheden

   Autovía

   • Naast autosnelwegen (autopistas) en autowegen (vía reservada para automóviles) komen ook autovías voor, aangegeven met een soortgelijk bord als voor de autosnelweg met daarop de tekst autovía. Deze hebben in principe dezelfde kenmerken en maximumsnelheden als autosnelwegen, maar mogen, tenzij anders aangegeven, ook gebruikt worden door landbouwvoertuigen, fietsen e.d. als er voor hen geen alternatief is. Zij moeten dan wel op de vluchtstrook blijven.

   Motor laten draaien

   • Als het aannemelijk is dat het wachten, in een file of bij een spoorwegovergang bijvoorbeeld, langer zal duren dan twee minuten, moet de bestuurder de motor afzetten.

   Overstekend wild

   • Automobilisten die wild aanrijden, zijn verantwoordelijk voor de schade, tenzij de beheerder van de weg heeft verzuimd met borden te waarschuwen voor overstekend wild en tenzij er gaten zitten in de afrastering van de weg.

    

   Verkeersregels auto & CAMPER

   Verlichting

   • Het gebruik van dimlicht is verplicht in tunnels, op wisselstroken en andere rijstroken waarvan door verkeer in beide richtingen gebruik kan worden gemaakt.
   • Automobilisten moeten groot licht gebruiken op slecht verlichte wegen en in slecht verlichte tunnels, tenzij ze een tegenligger tegenkomen of op korte afstand achter een ander voertuig rijden.
   • Verder zijn automobilisten, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

   Kinderen

   • Let op: Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
   • Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
    • Als de achterbank al volledig is bezet met kinderen van 1,35 m of kleiner in kinderzitjes.
    • Als het niet mogelijk is om op de achterbank een goedgekeurd kinderzitje te monteren.
    • Als de auto een tweezitter is.
   • Kinderen die groter zijn dan 1,35 m, mogen ook voorin zitten en mogen een gewone veiligheidsgordel gebruiken. In Spanje wordt echter geadviseerd om ook kinderen van 1,35 m tot ongeveer 1,50 m in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger te vervoeren.
   • Als een kind (in een van de drie bovengenoemde uitzonderingsgevallen) met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

   Lading

   • Lading mag aan de voorkant en aan beide zijkanten niet uitsteken.
   • De lading mag naar achteren niet meer dan 10% van de lengte van de auto uitsteken. Het mag 15% zijn als het om een ondeelbare lading gaat.
   • Naar achter uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Waarschuwingsbord Spanje
   • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
   • 's Nachts en bij slecht zicht moet naar achteren uitstekende lading tevens worden gemarkeerd met een rood licht.

   Fietsendrager

   • Let op: Op een fietsendrager achter op een auto, camper of caravan moet je altijd een wit markeringbord met 3 rode strepen aanbrengen. Dit geldt zelfs voor een fietsendrager zonder fietsen of een fietsendrager in ingeklapte toestand.
   • Als de fietsendrager de achterlichten en reflectoren van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet de drager zijn voorzien van een verlichtingsbalk.

   Dashcam

    

   Maximumsnelheid

   Binnen bebouwde kom (A)

   Buiten bebouwde kom

   Autosnelweg (autopista, autovía)

   Bromfietsen

   20/30/45

   45

   verboden

   Motoren

   20/30/50

   90 (B)

   120

   Personenauto's en campers < 3500 kg

   20/30/50

   90 (B)

   120

   Personenauto's met aanhangwagen/caravan

   20/30/50

   80

   90 (C)

   Campers > 3500 kg

   20/30/50

   80

   90

   boek je vakantie bij de ANWB
   • A: Sinds mei 2021 gelden de volgende algemene maximumsnelheden binnen de bebouwde kom:

     • 20 km/h op wegen met één rijbaan voor beide richtingen (zonder middenstreep) en een gelijkvloers trottoir.
     • 30 km/h op wegen met één rijstrook per richting.
     • 50 km/h op wegen met twee of meer rijstroken per richting.
    • B: Op sommige wegen met een fysieke scheiding tussen de rijbanen, zoals vangrails of betonblokken, kan een hogere maximumsnelheid van 100 km/h gelden. Dit wordt met borden aangegeven.
    • C: Voor auto's met een aanhanger van > 750 kg is de maximumsnelheid 80 km/h.
    • Let op: Bestuurders zijn verplicht hun snelheid aan te passen bij dichte mist, zware regenval, sneeuw en bij stof- of rookwolken. 
    • De minimumsnelheid op autosnelwegen (autopistas/autovías) bedraagt 60 km/h. De minimumsnelheid op de overige wegen bedraagt de helft van de aangegeven maximumsnelheid.
    • Op onverharde wegen is de maximumsnelheid 30 km/h.

   Flitspaalsignalering

   • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
   • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

   Milieuzones

   • Madrid en Barcelona hebben een milieuzone (zona de bajas emisiones; lage-emissiezone) die alleen toegankelijk is voor voertuigen met een geldige milieusticker.

   Onduidelijke situatie

   • Voor buitenlandse voertuigen zijn de regels ook van toepassing. Je voertuig moet voldoen aan de eisen die gelden binnen de milieuzone. Het is echter nog onduidelijk of een sticker voor buitenlandse voertuigen ook verplicht en te verkrijgen is. Daarom adviseren wij voorlopig de milieuzones in Barcelona en Madrid niet in te rijden en hiervoor goed op de borden (zie verderop) te letten.
   • Zie ook de veelgestelde vragen op pegatinas-dgt.com/en/faq.

   Milieusticker

   • Er zijn vier milieustickers (distintivos ambientales):
    • Blauw - 0: geen uitstoot.
    • Groen-blauw - eco: hybride en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker.
    • Groen - C: benzineauto's geregistreerd in 2006 of later; dieselauto's geregistreerd in 2014 of later; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.
    • Geel - B: benzineauto's geregistreerd in 2000-2013; dieselauto's geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 Euro 3-norm en dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.
   • Voor overige voertuigen is er geen sticker.
   • De stickers zijn verkrijgbaar bij de Spaanse postkantoren en kosten € 5.
   • Zie voor meer informatie de website van de Spaanse overheid dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental (alleen in het Spaans) en pegatinas-dgt.com/en/faq.

    

   Madrid

   • Madrid heeft een permanente milieuzone die vrijwel het gehele centrum omvat. De zone draagt de naam Madrid Central.
   • In de milieuzone mogen alleen voertuigen rijden van bewoners en voertuigen met een geldige blauwe of groen-blauwe milieusticker. Met een groen-blauwe sticker is de parkeerduur beperkt tot 2 uur.
   • De zone wordt duidelijk aangegeven met borden met het opschrift Atención - Trafico Restringido en het logo van Madrid Central.
   • Zie voor meer informatie over de milieuzone van Madrid madrid.es (klik op 'Medidas especiales de movilidad' en vervolgens links op 'Madrid Central - Zona de Bajas Emisiones'. Voor een kaartje klik op 'Cuál es el perímetro') en esmadrid.com/en/driving-madrid (website van het Spaans verkeersbureau).
   • Bij aanhoudende ernstige luchtvervuiling kan de permanente zone tijdelijk uitgebreid worden tot en met de ringweg M-30 en bij extreme luchtvervuiling tot de gehele gemeente Madrid.
   • Zie voor informatie over het openbaar vervoer in Madrid crtm.es (Spaans en Engels) en voor meer alternatieven anwb.nl/vakantie/spanje/madrid/stedentrip/vervoer-in-naar-madrid.

   Aanduiding milieuzone Madrid

   • In Madrid wordt de milieuzone aangegeven met witte borden met tekst 'Madrid Central'.

    

   Barcelona

   • Barcelona en omgeving heeft een tijdelijke milieuzone die alleen wordt ingesteld bij extreme luchtvervuiling.
   • Als de milieuzone is ingesteld, kun je deze van maandag tot en met vrijdag (Catalaans: de dilluns a divendres) van 7-20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker.
   • Uitgebreide en actuele informatie over de milieuzone van Barcelona is te vinden op ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en/low-emission-zone (Catalaans, Engels en Spaans).

   Aanduiding milieuzone Barcelona

   De milieuzone in Barcelona wordt met borden aangegeven: Zona Baixes Emissiones. Op het bord staat welke milieustickers en voertuigen worden toegelaten en wanneer de milieuzone van kracht is.

    

   APR: zone alleen voor vergunninghouders

   • In sommige Spaanse steden worden milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (APR, zone alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
   • Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.
   • Bij het boeken van een hotelkamer binnen een APR is het aan te bevelen van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
   • Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

   Kentekenplaat en NL-sticker

   • Als de fietsendrager of bagagebox op je trekhaak de kentekenplaat van je voertuig geheel of gedeeltelijk bedekt, moet je er een witte kentekenplaat op aanbrengen met het kenteken van je voertuig.
   • Je moet in dat geval ook een ovale witte NL-sticker aanbrengen op de fietsendrager of bagagebox. Je mag de sticker niet op de witte kentekenplaat plakken. Je kunt de NL-sticker eventueel op een fiets aanbrengen. 

   Markeringsbord

   • Een markeringsbord voor uitstekende lading, zoals een fietsendrager, moet een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord zijn van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen

   Dashcam

   • Het gebruik van een dashboardcamera in je auto kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het registreren van een aanrijding. Let op: in sommige landen is het gebruik van een dashcam vanwege data- en privacywetgeving problematisch of zelfs verboden. 

   Slepen

   • Slepen op auto(snel)wegen is verboden. Je dient een gespecialiseerd bergingsbedrijf in te schakelen.
   • Op andere wegen is het alleen toegestaan een auto met pech te slepen naar de dichtstbijzijnde veilige plek (bijvoorbeeld de vluchtstrook, pechhaven of berm) waar deze het overige verkeer niet hindert. Slepen mag ook alleen als dit veilig kan.
   boek je vakantie bij de ANWB

   Caravan en aanhangwagen

   Afmetingen, maxima

                                      Nederland

          Spanje

         opm.

   Breedte combinatie (excl. spiegels)

   2,55 m

   2,55 m

   Hoogte combinatie

      4 m

       4 m

   Lengte aanhanger (incl. dissel)

     12 m

       12 m

                            (A)

   Lengte combinatie

      18 m

      18,75 m

                            A/B)

   A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

   • B: Als een combinatie van een auto of camper met een aanhangwagen of caravan langer is dan 12 m, moeten er ECE 70-markeringsplaten worden aangebracht.

   ECE 70-markeringsplaten

   • In Spanje en Portugal moeten achter op een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met caravan of aanhangwagen) die langer is dan 12 m (inclusief fietsendrager en dergelijke), ECE 70-markeringsplaten worden aangebracht. Dit zijn reflecterende gele platen met een rode rand.
   • Er zijn platen met verschillende afmetingen toegestaan:
    • Twee korte platen van 50 x 25 cm (plaats deze in horizontale of verticale stand links en rechts op de achterzijde van de aanhanger).
    • Eén lange plaat van 130 x 25 cm (plaats deze in horizontale stand midden op de achterzijde van de aanhanger).
    • Ook platen met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20 cm) zijn toegestaan.
   • De platen moeten worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek.
   • Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht. 
   • Voor zover bekend is het voeren van deze markeringplaten in andere Europese landen, zoals Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, niet toegestaan.

   Fietsen

   • Fietsen die achter op de caravan worden vervoerd, moeten worden gemarkeerd met een reflecterend aluminium of kunststof bord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen.

   Afstand houden

   • Auto's met aanhanger met een totale lengte van meer dan 10 m, moeten buiten de bebouwde kom een afstand van ten minste 50 m tot hun voorganger houden.
   • Deze verplichting geldt niet als inhalen verboden is, als er meer dan één rijstrook per rijrichting aanwezig is en bij fileverkeer.

   Extra brede aanhanger

   • Voor het vervoer van een aanhanger die breder is dan 2,55 m, moet een speciale vergunning worden aangevraagd bij:
    Direccion General de Transportes por Carretera
    Ministerio de Fomento
    Paseo de la Castellana 67
    28071 Madrid
    Tel. +34 915 977 000
   • Voor meer informatie: fomento.es (Spaans).
   boek je vakantie bij de ANWB

   Winterbanden en winterregels

   Winterbanden

   • Verplicht bij bord of instructie - In Spanje geldt geen algemene plicht om op winterbanden te rijden in de winter. Op bepaalde wegen (met name op bergpassen) kan echter het gebruik van winterbanden of sneeuwkettingen bij winterse weersomstandigheden verplicht worden gesteld. 
   • Banden met het sneeuwvloksymbool (3PMSF, 3 Peak Mountain Snow Flake) en/of de aanduiding M+S (M&S, MS) worden als winterbanden beschouwd.
   • Het rijden op winterbanden of sneeuwkettingen is verplicht bij een rond, blauw verkeersbord met een witte autoband met een sneeuwketting of als dat anderszins wordt aangegeven door de DGT (Dirección General de Tráfico), de Spaanse rijksdienst voor het verkeer. 
   • Ga naar infocar.dgt.es voor informatie over wegen die door winterse omstandigheden afgesloten zijn voor voertuigen zonder winterbanden of sneeuwkettingen.
   • Let op: In Andorra zijn winterbanden of sneeuwkettingen van 1 november tot en met 15 mei verplicht.

   Sneeuwkettingen

   • Verplicht bij bord of instructie - Op bepaalde wegen (met name op bergpassen) kan het gebruik van sneeuwkettingen of winterbanden bij winterse weersomstandigheden verplicht worden gesteld. 
   • Het rijden op winterbanden of sneeuwkettingen is verplicht bij een rond, blauw verkeersbord met een witte autoband met een sneeuwketting of als dat anderszins wordt aangegeven door de DGT (Dirección General de Tráfico), de Spaanse rijksdienst voor het verkeer. 
   • Ga naar infocar.dgt.es voor informatie over wegen die door winterse omstandigheden afgesloten zijn voor voertuigen zonder sneeuwkettingen of winterbanden.
   • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
   • Sneeuwkettingen moeten ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
   • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

   Alternatieven

   • Als sneeuwkettingen verplicht zijn, is het in Spanje toegestaan om op sneeuwsokken of andere alternatieven voor sneeuwkettingen te rijden, mits deze voldoen aan de Europese norm NEN-EN 16662-1:2020.

   Spijkerbanden

   • Toegestaan - Het gebruik van spijkerbanden is alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen.
   • De spijkers moeten afgerond zijn en mogen niet meer dan 2 mm uitsteken.

   Verkeersborden

   • De verkeersborden in Spanje wijken nauwelijks af van die in Nederland.
   • Een rechthoekig wit bord met een rode rand en een zwarte plaatsnaam erop geeft het begin van de bebouwde kom aan. Datzelfde bord met een schuine rode streep geeft het einde van de bebouwde kom aan.

   Auto en motor

   • Een autoweg kan worden aangeduid met het ook bij ons bekende blauwe bord met een witte auto of met een rechthoekig blauw bord met in het wit twee rijstroken en de tekst Autovía. 
   • Een driehoekig wit bord met een rode rand en met een afbeelding van een auto omringd door zwarte stippen waarschuwt voor slecht zicht.
   • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
   • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
   • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan. Een vierkant blauw bord met een wit getal erop geeft de adviessnelheid aan.
   • Een blauw vierkant bord met een gebogen witte pijl en een afstand in meters geeft aan waar bestuurders mogen keren.
   • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.
   • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto's met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.

   Aanduidingen

   Spaans

   Abierto

   Alto, pare, stop

   Area de Prioridad Residencial

   Autopista

   Autovía

   Camino cerrado

   Ceda, ceda el paso

   Cerrado

   Despacio

   Desvío, desviación

   Estacionamiento, aparcamiento

   Niebla

   Nieve

   Peatones

   Prohibido, prohibida

   Tope

   Velocidad máxima

   Viento

   Zona peatonal

   Nederlands

   Open

   Stoppen

   Zone alleen voor bewoners

   Autosnelweg (met tol)

   Auto(snel)weg (zonder tol)

   Weg is afgesloten

   Voorrang verlenen

   Gesloten

   Langzaam

   Omleiding

   Parkeren

   Mist

   Sneeuw

   Voetgangers

   Verboden

   Verkeersdrempel

   Maximumsnelheid

   Wind

   Voetgangersgebied

   Fietsen in Spanje en zijn Verkeersregels vind je HIER

    

   ZORG DAT JE JE REIS NAAR SPANJE NOOIT VERGEET

   SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

   Bron: ANWB

   MISSCHIEN OOK INTERESSANT :