De Spaanse Verkeersregels


Ken je alle Spaanse verkeersregels ?

De Verkeersregels in Spanje - Hier een overzicht van de Spaanse Verkeersregels

Ken je alle Spaanse verkeersregels? Hoe hard mag je eigenlijk rijden in Spanje? Hoe zit het met de voorrangs regels? Waar mag ik parkeren en wat moet ik doen met pech op de Spaanse snelweg? De antwoorden van dit alles en nog veel meer vind je op deze pagina.

de Spaanse Verkeersregels

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

 • In Spanje gelden algemene regels die bepalen dat de bestuurder van een voertuig te allen tijde controle moet hebben over het voertuig, moet beschikken over volledige bewegingsvrijheid en een vrij blikveld, en constant de aandacht bij het rijden moet hebben.
 • Op basis van deze regels kun je als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt, blote voeten hebt, teenslippers draagt of zwemkleding aan hebt.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die nog geen twee jaar het rijbewijs hebben is het maximum 0,3 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.
Booking.com

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. 
 • Let op: Ook als het voertuig stilstaat in de file of voor een rood verkeerslicht, mag de bestuurder geen mobiele telefoon vasthouden.
 • Handsfree bellen is toegestaan.

Hoofdtelefoon of oortjes

 • Het gebruik van een headset, hoofdtelefoon of oortjes voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, tijdens het rijden is verboden voor alle bestuurders, dus ook voor motorrijders, fietsers en bromfietsers. Gehoorbeschermers zijn ook niet toegestaan.

Apparatuur bedienen

 • De bestuurder mag apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals een smartphone, tablet of dvd-apparaat, tijdens het rijden niet bedienen (aanraken of programmeren) en ook mag er tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, tenzij het gaat om navigatieapparatuur. 
 • Het instellen van een route op navigatieapparatuur tijdens het rijden is verboden.

Veilig wandelen

 • Voetgangers zijn verplicht om buiten de bebouwde aan de linkerkant van de weg te lopen als er geen voetpad aanwezig is, behalve in situaties waar het veiliger is om aan de rechterkant te lopen.
 • Iedereen die tussen zonsondergang en zonsopkomst en bij slecht zicht buiten de bebouwde kom langs de weg loopt, is verplicht een veiligheidshesje te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang op een kruising, tenzij anders wordt aangegeven door verkeerstekens.
 • In Spanje wordt niet met haaientanden, maar met een dikke onderbroken streep aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak wordt deze streep voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt vaak een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daarin de tekst Ceda el paso (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van gele vierkanten. Bestuurders mogen dergelijke kruispunten alleen oprijden als ze deze zonder te stoppen kunnen passeren.

Rotonde

 • Als je een rotonde op wilt rijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden.
 • Als je de rotonde wilt verlaten, ben je verplicht eerst naar de buitenste rijstrook te gaan. Als dat niet tijdig lukt, moet je een extra rondje rijden.
 • Elke manoeuvre die je wilt maken terwijl je op de rotonde rijdt, moet je aangeven met je richtingaanwijzers.  

Passeren

 • Op hellingen van ten minste 7% heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dicht bij een uitwijkplaats bevindt.

  Inhalen

  • Rijdende trams moeten rechts worden ingehaald.
  • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
  • Let op: Rijd altijd met een ruime boog om fietsers heen; bij het inhalen van fietsers moet de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig te allen tijde 1,50 m afstand te houden, daarbij mag deze ook de aangrenzende rijstrook, of een deel daarvan, gebruiken. Het is verboden om bij het inhalen fietsers, ook tegemoetkomende fietsers, op enigerlei manier te hinderen of in gevaar te brengen.

   

  Parkeren

  • Het is verboden te parkeren aan de linkerkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de linkerkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de linkerkant parkeren.
  • Parkeren is verboden binnen 5 m van een kruising of bocht.
  • In steden komen parkeerzones voor die worden aangeduid met blauwe lijnen (Zona ORA), waar tegen betaling één tot twee uur kan worden geparkeerd. In Madrid heet een dergelijke zone de Zona SER. Er zijn ook zones met blauwe of groene lijnen waar betaald kan worden geparkeerd. In parkeerzones kan meestal worden betaald via een parkeermeter of mobiele telefoon. Barcelona heeft parkeermeters waar kan worden betaald met een creditcard.

   

  Geluidssignalen

  • In steden is het geven van geluidssignalen binnen de bebouwde kom alleen toegestaan als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat. Op sommige plaatsen is het geven van geluidssignalen helemaal verboden, hetgeen wordt aangegeven met borden. In dat geval moet je bij gevaar voor een aanrijding knipperen met je lichten.   
  • Buiten de bebouwde kom mag een geluidssignaal worden gegeven bij het inhalen. Bij het rijden op smalle wegen met veel bochten is het zelfs verplicht eventuele tegenliggers met behulp van geluidssignalen te waarschuwen.

   

  Rijstroken

  • Als binnen de bebouwde kom een weg minstens twee rijstroken per richting heeft, maar geen auto(snel)weg is, staat het de bestuurder vrij om een rijstrook te kiezen.
  • Er zijn ook rijstroken die speciaal zijn voorbehouden aan auto's zonder aanhanger met meerdere inzittenden. Dit zijn de zogenaamde VAO-stroken (Vehículos con alta occupación, voertuigen met meerdere inzittenden). Motoren mogen ook van dergelijke rijstroken gebruikmaken.
  • Op wegen met verkeer in twee richtingen kan een wisselstrook voorkomen, aan beide zijden gekenmerkt door een dubbele onderbroken streep. Deze wisselstrook is bestemd voor gebruik door verkeer in beide richtingen. Voertuigen die van deze strook gebruikmaken, moeten te allen tijde dimlicht voeren.

   Bijzonderheden

   Autovía

   • Naast autosnelwegen (autopistas) en autowegen (vía reservada para automóviles) komen ook autovías voor, aangegeven met een soortgelijk bord als voor de autosnelweg met daarop de tekst autovía. Deze hebben in principe dezelfde kenmerken en maximumsnelheden als autosnelwegen, maar mogen, tenzij anders aangegeven, ook gebruikt worden door landbouwvoertuigen, fietsen e.d. als er voor hen geen alternatief is. Zij moeten dan wel op de vluchtstrook blijven.

   Motor laten draaien

   • Als het aannemelijk is dat het wachten, in een file of bij een spoorwegovergang bijvoorbeeld, langer zal duren dan twee minuten, moet de bestuurder de motor afzetten.

   Overstekend wild

   • Automobilisten die wild aanrijden, zijn verantwoordelijk voor de schade, tenzij de beheerder van de weg heeft verzuimd met borden te waarschuwen voor overstekend wild en tenzij er gaten zitten in de afrastering van de weg.

    

   Verkeersregels auto

   Verlichting

   • Het gebruik van dimlicht is verplicht in tunnels, op wisselstroken en andere rijstroken waarvan door verkeer in beide richtingen gebruik kan worden gemaakt.
   • Automobilisten moeten groot licht gebruiken op slecht verlichte wegen en in slecht verlichte tunnels, tenzij ze een tegenligger tegenkomen of op korte afstand achter een ander voertuig rijden.
   • Verder zijn automobilisten, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

   Kinderen

   • Let op: Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen niet voorin zitten; zij mogen uitsluitend achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje worden vervoerd.
   • Kinderen die 1,35 m of kleiner zijn, mogen alleen voorin zitten in de volgende gevallen:
    • Als de achterbank al volledig is bezet met kinderen van 1,35 m of kleiner in kinderzitjes.
    • Als het niet mogelijk is om op de achterbank een goedgekeurd kinderzitje te monteren.
    • Als de auto een tweezitter is.
   • Kinderen die groter zijn dan 1,35 m, mogen ook voorin zitten en mogen een gewone veiligheidsgordel gebruiken. In Spanje wordt echter geadviseerd om ook kinderen van 1,35 m tot ongeveer 1,50 m in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger te vervoeren.
   • Als een kind (in een van de drie bovengenoemde uitzonderingsgevallen) met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

   Lading

   • Lading mag aan de voorkant en aan beide zijkanten niet uitsteken.
   • De lading mag naar achteren niet meer dan 10% van de lengte van de auto uitsteken. Het mag 15% zijn als het om een ondeelbare lading gaat.
   • Naar achter uitstekende lading moet altijd voorzien zijn van een reflecterend aluminium of kunststof waarschuwingsbord van 50 x 50 cm dat wit is met 3 rode diagonale strepen. Een dergelijk bord is onder andere verkrijgbaar via anwb.nl/webwinkel onder de naam Waarschuwingsbord Spanje
   • Een lading die de hele breedte van het voertuig beslaat, moet worden gemarkeerd met twee van dergelijke borden aan beide uiteinden, waarbij de borden zo moeten worden bevestigd dat de strepen samen een omgekeerde V vormen.
   • 's Nachts en bij slecht zicht moet naar achteren uitstekende lading tevens worden gemarkeerd met een rood licht.

   Fietsen

   • Ook fietsen die achter de auto op een fietsendrager worden vervoerd, worden tot de lading van een voertuig gerekend en moeten zijn gemarkeerd met het bovengenoemde reflecterende rood-witte bord.

   Dashcam

    

   Maximumsnelheid

     Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Autowegen (A/B) Autosnelwegen en autovías (B)
   Bromfietsen 45 45 verboden verboden
   Personenauto's en motoren (C) 50 90 100 120
   Campers, toegestane maximummassa ≤ 3500 kg 50 80 90 100
   Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 80 90
   Personenauto's, met aanhangwagen/caravan < 750 kg 50 70 80 90
   Personenauto's, met aanhangwagen/caravan > 750 kg 50 70 80 80
   • Binnen de bebouwde kom worden steeds meer 30 km-zones ingesteld. In sommige woonwijken geldt een maximumsnelheid van 20 km/h. Dit wordt door borden aangegeven.
   • In Madrid geldt op wegen met één rijstrook in één richting een maximumsnelheid van 30 km/h. Ook in veel andere steden zal naar verwachting in de loop van 2019 op dergelijke wegen een maximumsnelheid gaan gelden van 30 km/h.
   • A: Deze maximumsnelheid geldt sinds 2 januari 2019 alleen voor autowegen met een fysieke scheiding, zoals een middenberm, tussen het verkeer in beide richtingen. Op autowegen zonder fysieke scheiding in het midden, is de maximumsnelheid voor auto's en motoren 90 km/h, voor campers 80 km/h en voor auto's met een aanhanger 70 km/h. 
   • B: Op stadsauto(snel)wegen bedraagt de maximumsnelheid 80 km/h, tenzij uit borden anders blijkt.
   • C: Voor motoren met aanhanger geldt dat de maximumsnelheid 10% lager is dan zonder aanhanger.
   • De minimumsnelheid op autosnelwegen en autovías bedraagt 60 km/h. De minimumsnelheid op de overige wegen bedraagt de helft van de aangegeven maximumsnelheid.
   • De maximumsnelheid mag op wegen met één rijstrook per rijrichting, tijdens het inhalen met 20% worden overschreden.
   • Bestuurders zijn verplicht hun snelheid aan te passen bij dichte mist, zware regenval, sneeuw en bij stof- of rookwolken. 

   Flitspaalsignalering

   • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
   • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

   Milieuzones

   • Madrid en Barcelona hebben een milieuzone (zona de bajas emisiones; lage-emissiezone) die alleen toegankelijk is voor voertuigen met een geldige milieusticker.

   Onduidelijke situatie

   • Voor buitenlandse voertuigen zijn de regels ook van toepassing. Je voertuig moet voldoen aan de eisen die gelden binnen de milieuzone. Het is echter nog onduidelijk of een sticker voor buitenlandse voertuigen ook verplicht en te verkrijgen is. Daarom adviseren wij voorlopig de milieuzones in Barcelona en Madrid niet in te rijden en hiervoor goed op de borden (zie verderop) te letten.
   • Zie ook de veelgestelde vragen op pegatinas-dgt.com/en/faq.

   Milieusticker

   • Er zijn vier milieustickers (distintivos ambientales):
    • Blauw - 0: geen uitstoot.
    • Groen-blauw - eco: hybride en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker.
    • Groen - C: benzineauto's geregistreerd in 2006 of later; dieselauto's geregistreerd in 2014 of later; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.
    • Geel - B: benzineauto's geregistreerd in 2000-2013; dieselauto's geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 Euro 3-norm en dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.
   • Voor overige voertuigen is er geen sticker.
   • De stickers zijn verkrijgbaar bij de Spaanse postkantoren en kosten € 5.
   • Zie voor meer informatie de website van de Spaanse overheid dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental (alleen in het Spaans) en pegatinas-dgt.com/en/faq.

    

   Madrid

   • Madrid heeft een permanente milieuzone die vrijwel het gehele centrum omvat. De zone draagt de naam Madrid Central.
   • In de milieuzone mogen alleen voertuigen rijden van bewoners en voertuigen met een geldige blauwe of groen-blauwe milieusticker. Met een groen-blauwe sticker is de parkeerduur beperkt tot 2 uur.
   • De zone wordt duidelijk aangegeven met borden met het opschrift Atención - Trafico Restringido en het logo van Madrid Central.
   • Zie voor meer informatie over de milieuzone van Madrid madrid.es (klik op 'Medidas especiales de movilidad' en vervolgens links op 'Madrid Central - Zona de Bajas Emisiones'. Voor een kaartje klik op 'Cuál es el perímetro') en esmadrid.com/en/driving-madrid (website van het Spaans verkeersbureau).
   • Bij aanhoudende ernstige luchtvervuiling kan de permanente zone tijdelijk uitgebreid worden tot en met de ringweg M-30 en bij extreme luchtvervuiling tot de gehele gemeente Madrid.
   • Zie voor informatie over het openbaar vervoer in Madrid crtm.es (Spaans en Engels) en voor meer alternatieven anwb.nl/vakantie/spanje/madrid/stedentrip/vervoer-in-naar-madrid.

   Aanduiding milieuzone Madrid

   • In Madrid wordt de milieuzone aangegeven met witte borden met tekst 'Madrid Central'.

    

   Barcelona

   • Barcelona en omgeving heeft een tijdelijke milieuzone die alleen wordt ingesteld bij extreme luchtvervuiling.
   • Als de milieuzone is ingesteld, kun je deze van maandag tot en met vrijdag (Catalaans: de dilluns a divendres) van 7-20 uur alleen inrijden met een geldige milieusticker.
   • Uitgebreide en actuele informatie over de milieuzone van Barcelona is te vinden op ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en/low-emission-zone (Catalaans, Engels en Spaans).

   Aanduiding milieuzone Barcelona

   De milieuzone in Barcelona wordt met borden aangegeven: Zona Baixes Emissiones. Op het bord staat welke milieustickers en voertuigen worden toegelaten en wanneer de milieuzone van kracht is.

   APR: zone alleen voor vergunninghouders

   • In sommige Spaanse steden worden milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (APR, zone alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
   • Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.
   • Bij het boeken van een hotelkamer binnen een APR is het aan te bevelen van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
   • Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

    

   Fietsen in Spanje en zijn Verkeersregels vind je HIER

    

   SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

   Bron: ANWB

   Dit is misschien ook interessant:


   «   »