Beleef Spanje met de beste tips, nieuws, info, geschiedenis, kunst, cultuur, bezienswaardigheden, weer & klimaat, eten & drinken, etc.!

Spaanse afkortingen


De meest voorkomende afkortingen in het Spaans

Overal in het dagelijks leven zie je bepaalde afkortingen, daarbij zijn afkortingen makkelijk en vlug te gebruiken, vooral als je met je smartphone bezig bent en vlug een berichtje wilt intypen. Hier een overzicht van de meest voorkomende afkortingen die in Spanje gebruikt worden en de daarbij behorende betekenissen.

Se habla Espanol - Beleef Spanje

Foto: Wikipedia

In sommige gevallen worden de letters van een afkorting dubbel geschreven zoals in FFCC (FerroCarriles), EEUU (Estados Unidos), SSMM (Sus Majestades), RRPP (Relaciones Públicas), CCOO (Comisiones Obreras). Dat is omdat de woorden meervoud (plural) zijn en aan de andere kant is het wel logisch want FFCC enkel zou FC zijn wat ook Futbol Club kan betekenen (denk aan FC Barcelona) en EEUU wat EU zou zijn (European Union).

De meest voorkomende afkortingen in Spanje

adj. adjunto(s) bijlage(n)
Apdo. Apartado postbus
art. artículo artikel
Av. Avenida laan
Bco. Banco Bank
C/ Calle Straat
C.C. Código Civil Burgelijk Wetboek
c/c. cuenta corriente rekening-courant
C.P. Código Penal Wetboek van Strafrecht
Cra. Carretera Weg
cta. cuenta rekening
c/u cada uno per stuk
D. Don Mijnheer
DA. Doña Mevrouw
Depto. Departamento Afdeling
doc. docenta dozijn
DGT Dirección General de Tráfico Directoraat-generaal Verkeer
dupl. duplicado duplicaat
ed. edición editie/uitgave
EE.UU Estado Unidos Verenigde Staten
ej. ejemplar exemplaar
etc. et cetera enzovoorts
FFCC Ferrocarilles Spoorwegen
fra. factura factuur
gr gramo gram
Hnos Hermanos Gebroeders
hs. horas uren
IGN Instituto Geográfico Nacional Nationaal Geografisch Instituut
INE Instituto Nacional de Estadística Nationaal Instituut voor de Statistiek
I.V.A. Impuesto sobre el Valor Añadido BTW
id. idem idem
kg kilogramo kilogram
km kilómetro kilometer
Ltda (Compañia) Limitada BV
m metro meter
N/ Nuestro/a Onze
No. Núemero Nummer
pag. página bladzijde
par. párrafo paragraaf
P.D. of P.S. postdata PS
ptas pesetas pesetas
pzas. piezas stuks
rte. remitiente afzender
S.A. Sociedad Anónima NV
S.L. Sociedad Limitada BV
Sr. Señor de heer
Sra. Señora mevrouw
Sres. Señores de heren (firma)
Srs. Señores de heer en mevrouw
Srta. Señorita mejuffrouw

Dit is misschien ook interessant:

Wat gaan we ondernemen in Spanje?


«   »