Hoelang mag je overwinteren in Spanje?

Gepubliceerd op 18 december 2022 om 11:42

Wij hebben het vaak over wat we alles in Spanje moeten doen zoals wat je moet weten over het NIE-nummer (Número de Identidad de Extranjero) het verplicht je in te schrijven in het Registro de Residente Permanente, “Register van Permanente Inwoners” wat ook wel residencia wordt genoemd. Maar weten we wel wat we in ons thuisland moeten doen. Weten we wel hoelang we mogen overwinteren? Wat de consequenties kunnen zijn?

HOELANG MAG JE OVERWINTEREN?

Wat is ons maximaal toegestane verblijf in Spanje

Volgens de SVB Beleidsregels en op grond van artikel 13 Participatiewet is het personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt toegestaan per kalenderjaar maximaal 13 weken in het buitenland te verblijven.

 

Voor personen die jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd geldt een maximum verblijfsduur van 4 weken per kalenderjaar.

Booking.com

De SVB leidt uit de jurisprudentie af dat een betrokkene op de dag van vertrek verblijf houdt in Nederland en op de dag van terugkeer verblijf houdt buiten Nederland (CRvB 22 maart 2011).

Het verblijf in het buitenland hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn, mits de 4 of 13 weken niet worden overschreden.

 

Als een aaneengesloten periode van verblijf in twee opeenvolgende kalenderjaren valt, mag de maximale duur van dit verblijf niet langer zijn dan de duur die voor één kalenderjaar is toegestaan. Dat wil zeggen 4 of 13 weken.

Woont u in een (sociale) huurwoning?

Woont u in een huurhuis, dan kan uw huurcontract worden opgezegd als u er lange tijd niet in woont. Let op: dat mag ook als u steeds uw huur heeft betaald.

 

Omdat er een tekort aan sociale huurwoningen is, willen woningcorporaties niet dat deze woningen lang onbewoond blijven. Niet alle corporaties hebben dezelfde regels, maar vaak eisen zij dat u tenminste 6 maanden per jaar in uw woning woont. Blijft de woning langer onbewoond, dan mag de woningcorporatie het huurcontract opzeggen en de woning ontruimen. Neem dus vooraf contact op met uw verhuurder als u voor langere tijd weggaat. Vraag welke regels hiervoor gelden of zoek dit op in uw huurcontract.

 

Heeft u een uitkering?

Of u uw uitkering kunt behouden als u in het buitenland verblijft, hangt af van de duur dat u niet in Nederland bent en het soort uitkering dat u heeft:

  • Als u alleen een AOW - uitkering ontvangt, naast bijvoorbeeld een pensioen, dan kunt u bij elkaar niet meer dan zes maanden per jaar in het buitenland verblijven.
  • Als u naast de AOW ook een AIO (Bijstand) ontvangt, dan mag u niet langer dan 13 weken in het buitenland verblijven als u deze AIO aanvulling wilt behouden.
  • Met een WAO- of WIA-uitkering kunt u na toestemming van het UWV pendelen. Het is hoe dan ook verstandig om uw verblijf in het buitenland niet langer dan zes maanden te laten duren. Dat voorkomt problemen.

 

Verblijft u langer dan 3 maanden per jaar buiten Nederland?

Uw AOW kan ook veranderen als u langer dan 3 maanden buiten Nederland bent

Verblijft u langer dan 3 maanden per jaar buiten Nederland? Dan kan de hoogte van uw AOW-pensioen veranderen. Tijdens de 3 maanden of langer die u buiten Nederland bent gelden de regels voor de hoogte van uw AOW die ook gelden wanneer u permanent buiten Nederland woont. De SVB mag namelijk niet naar elk land de volledige AOW uitbetalen. ( Bron : svb.nl ) 

Langer dan 8 maanden buiten Nederland

Wanneer moet ik mij uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten uitschrijven?

U moet zich laten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) als u in een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich laten uitschrijven uit de BRP.

 

Verblijft u in een periode van een jaar meer dan 8 maanden buiten Nederland? Dan moet u zich altijd uitschrijven bij uw gemeente in Nederland. Wanneer u dit niet doet, kunt u een boete krijgen.

 

De 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Het geldt bijvoorbeeld ook als u binnen een periode van een jaar 2 keer 5 maanden buiten Nederland gaat wonen. Het maakt daarbij niet uit of u uw huis in Nederland aanhoudt.

 

Heeft u een verblijfsvergunning?

Bent u langer dan zes maanden per jaar in het buitenland en heeft u een verblijfsvergunning? Dan kunnen er verblijf rechtelijke problemen ontstaan. U hebt dan volgens de wet uw hoofdverblijf buiten Nederland verplaatst. Het hoofdverblijf is de plaats waar u permanent woont.

 

ZORG DAT JE JE REIS NAAR SPANJE NOOIT VERGEET

SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

WAT GAAN WE ONDERNEMEN IN SPANJE

MISSCHIEN OOK INTERESSANT :