Hemelvaart en Pinksteren zijn geen feestdagen

Gepubliceerd op 17 mei 2023 om 10:48

In het katholieke Spanje zijn Hemelvaartsdag en 2de pinksterdag geen nationale feestdagen dus geen vrije dag .

Wat informatie over Hemelvaartsdag voor die het niet weten:   Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

Wat informatie over Pinksteren voor die het niet weten:   Pinksteren (Koinè: Πεντηκοστή, Pentèkostè, "de vijftigste [dag]") of Sinksen is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Deze uitstorting wordt beschouwd als het begin van het christendom en als de eerste christelijke opwekking.

SPANJE, HEMELVAART EN PINKSTEREN ZIJN GEEN FEESTDAGEN

Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, tien dagen na Hemelvaartsdag. Het is daarmee de 49e (of 50e, als de eerste dag wordt meegeteld) dag na Pasen en de laatste dag van de paascyclus.

Binnen de katholieke traditie volgen de volgende feestdagen op Pinksteren: het feest van de Heilige Drie eenheid, het feest van het Heilig Sacrament en van het Heilig Hart.

Het pinksterfeest markeert het laatste feest van het liturgisch jaar. De tijd vanaf de pinkstermaandag tot aan advent heet ook wel "de grote groene tijd door het jaar". De tijd van verloren maandag tot aan de veertigdagentijd heet ook wel "de kleine groene tijd door het jaar".

Booking.com

Spanje viert geen Hemelvaart en Pinksteren. Op donderdag 18 mei (2023) viert men in Nederland en België Hemelvaart, wat in Spanje geen vrije werkdag en feestdag is. Datzelfde geldt ook voor Pinksteren op zondag 28 en maandag 29 mei (2023) wat ook niet gevierd wordt in Spanje. Maar waarom worden deze katholieke dagen niet gevierd in Spanje?

Net zoals Hemelvaartsdag zijn ook de twee Pinksterdagen geen vrije of feestdagen in Spanje. En dat is best vreemd want Spanje is ook een katholiek land. Hoe katholiek Spanje dan ook mag zijn en hoe heftig het Pasen tijdens de Semana Santa dan ook gevierd mag worden, Hemelvaartsdag (Día de la Ascensión) en Pinksteren (Pentecostés) kunnen de inwoners van Spanje blijkbaar niets interesseren. Deze twee feesten binnen het christendom zijn geen vrije dagen in Spanje. De vraag is alleen, waarom niet?

 

Een direct antwoord is moeilijk te achterhalen, maar men zegt dat de hemelvaart van Christus een veel mindere theologische betekenis heeft dan die van bijvoorbeeld Maria. In veel katholieke kerken in Spanje is de verering van Maria aanzienlijk sterker dan die van Christus. Voor het roomse Spanje met een volle heilige kalender zijn de Hemelvaartsdag en Pinksteren, of de uitzending van de apostelen, kleinere herdenkingsmomenten.

 

Hemelvaart

Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, valt altijd op een donderdag, precies tien dagen vóór Pinksteren en 39 dagen na zijn opstanding uit de dood, Pasen dus. Tijdens het pinksterfeest wordt dus herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen.

 

Pinksteren

De eerste Pinksterdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de zevende zondag of negenenveertigste dag na Pasen. Op die dag wordt het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk herdacht.

En Spanje dan

Spanje viert dus geen Hemelvaart en Pinksteren maar wel op 15 augustus de Asunción de María of Asunción de la Virgen, de Maria-Ter Hemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Dit is een katholieke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel “met lichaam en ziel” wordt herdacht.

Dit is voor de Spanjaarden dan wel een vrije dag maar aangezien deze dag vaak in de vakantie valt van de Spanjaarden wordt deze dag niet gezien als vrije dag (voor diegene die dan normaal gesproken wel moeten werken uiteraard wel).

 

Op eerste Pinksterdag zijn er in Spanje wel op verschillende plaatsen lokale of regionale feesten en festiviteiten zoals in Barcelona, Santander (Cantabrië) en in de provincie Guadalajara. In Almonte (Huelva) vindt rond 9 juni de bedevaart El Rocío plaats.

 

 

ZORG DAT JE JE REIS NAAR SPANJE NOOIT VERGEET

SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

bron:  SpanjeVandaag
WAT GAAN WE ONDERNEMEN IN SPANJE

MISSCHIEN OOK INTERESSANT :