De voorspellingen van Nostradamus

Gepubliceerd op 7 april 2021 om 07:44

DE VOORSPELLINGEN VAN NOSTRADAMUS

In deze vervelende tijden kijken toch vele mensen stiekem naar de voorspellingen van Nostradamus voor de  ene de grote voorspeller voor de ander een charlatan. Maar wie was Nostradamus? Als we het hebben over voorspellingen kom je altijd wel weer uit bij Nostradamus. Hij was apotheker en een niet afgestudeerde arts. Velen zien hem tegenwoordig als de grote voorspeller van onheil. Maar zijn vele voorspellingen zijn wel heel mysterieus, zodat je meestal achteraf pas weet wat hij precies bedoelde. Hoe zit het met Nostradamus oftewel zijn we komende tijd veilig?

Wie was Nostradamus?

Nostradamus (eigenlijk Michel de Nostredame; Saint-Rémy-de-Provence23 december 1503      (14 december in de juliaanse kalender) – Salon-de-Provence2 juli 1566) was een Frans apotheker. Zoals veel van zijn collega's uit de renaissancetijd beoefende hij ook de astrologie. Hij is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties.

Volgens zijn aanhangers heeft hij de WereldoorlogenHitlerNapoleon, het communismeterrorisme in Europa en vele andere zaken voorspeld. Het belangrijkste wat ons nog te wachten zou staan is de komst van de persoon Chiren. Dit zou een Europeaan zijn, die langdurige wereldvrede zou brengen. 

Booking.com

Volgens sceptici zijn de uitspraken van Nostradamus veel te vaag en kan men er met gemak om het even welke interpretatie aan geven die past in de hedendaagse situatie, wat volgens die sceptici ook voortdurend gebeurt.

 

Plagiaat-kritiek

Volgens professor-emeritus Rudy Cambier (Universiteit van Luik), specialist in het Picardisch, heeft Nostradamus de Centuriën amper zelf geschreven, maar heeft hij het werk grotendeels gekopieerd van de monnik Yves de Lessines, vierde abt en prior van de Cisterciënzer-abdij van Cambron te Cambron in Henegouwen. Volgens Cambier heeft Nostradamus bij een bezoek diens geschriften ontvreemd: ze bevatten helemaal geen voorspellingen, maar ze zijn een poëtisch versluierde terugblik op de geschiedenis van de Tempeliers, hun macht en hun ondergang. Zuiver taalkundig bevatten de centuriën veel Picardische woorden en uitdrukkingen, een streektaal van het Frans die Nostradamus niet machtig was

 

Volgens zijn aanhangers heeft hij de WereldoorlogenHitlerNapoleon, het communismeterrorisme in Europa en vele andere zaken voorspeld. Het belangrijkste wat ons nog te wachten zou staan is de komst van de persoon Chiren. Dit zou een Europeaan zijn, die langdurige wereldvrede zou brengen. Volgens sceptici zijn de uitspraken van Nostradamus veel te vaag en kan men er met gemak om het even welke interpretatie aan geven die past in de hedendaagse situatie, wat volgens die sceptici ook voortdurend gebeurt.

 

De Centuriën van Les Prophéties

Faam verwierf Nostradamus door de publicatie van zijn voorspellingen in Les Prophéties, waarvan de eerste editie verscheen in 1555. De populariteit is al bijna vijf eeuwen onaangetast en er verschijnen geregeld herdrukken en vertalingen, ook in het Nederlands, doorgaans vergezeld van interpretaties,

De centuriën zijn zeer omvangrijk. Ze bestaan uit ongeveer 3525 vierregelige verzen. Men kan de kwatrijnen indelen in categorieën. 

Voorspellingen

De Centuriën van Les Prophéties

Faam verwierf Nostradamus door de publicatie van zijn voorspellingen in Les Prophéties, waarvan de eerste editie verscheen in 1555. De populariteit is al bijna vijf eeuwen onaangetast en er verschijnen geregeld herdrukken en vertalingen, ook in het Nederlands, doorgaans vergezeld van interpretaties,

De centuriën zijn zeer omvangrijk. Ze bestaan uit ongeveer 3525 vierregelige verzen.

Men kan de kwatrijnen indelen in categorieën. Een mogelijke verdeling is deze:

  • Jaartal kwatrijnen: in deze categorie kwatrijnen staan jaartallen vermeld, die omgerekend moeten worden om het vervulling jaar vast te stellen.
  • Komeet kwatrijnen: in deze categorie kwatrijnen staan kometen vermeld. Ten tijde van Nostradamus was nog niet bekend dat kometen na een vaste baan om de zon telkens terugkeren.
  • Millennium kwatrijnen: Deze kwatrijnen bevatten versluierde aanwijzingen die te maken hebben met het millennium model, het chiliastische tijdrekenmodel waarmee Nostradamus de bestaansduur van de wereld heeft berekend.
  • Uurhoek kwatrijnen: in deze categorie kwatrijnen staan astrologische aanwijzingen. De bijbehorende horoscoop (uurhoek) die aan een dergelijk kwatrijn ten grondslag ligt kan achteraf worden berekend.

 

Les Prophéties bestaat uit 10 'Centuriën. Later zijn er nog twee Centuriën gevonden, Centurie 11 en 12, die niet geheel compleet zijn en waarvan de echtheid wordt betwist. De meeste Centuriën bestaan uit 100 kwatrijnen, ofwel vierregelige verzen. Dit is niet het geval bij Centurie 7, 11 en 12; een reden hiervoor heeft Nostradamus niet achtergelaten. De periode van de voorspellingen begint in 1524, het moment dat Nostradamus zijn visioenen kreeg, en eindigt in het jaar 3797. Nostradamus noemt dit jaartal in zijn begeleidende brief aan zijn zoon, César. Een tweede begeleidende brief richtte Nostradamus aan de toenmalige koning van Frankrijk, Hendrik II van Frankrijk.

Nostradamus beschrijft heel veel pausen, wat voor onderzoekers vaak een reden was ze naast de voorspellingen van Malachias te leggen. Die liet een voorspelling na van alle toekomstige pausen sindsdien, in de vorm van een Latijnse omschrijving.

Hier nog een toevoeging Nostradamus

De grote voorspeller Nostradamus was een Kathar, een ketter. De Katharen (Albigenzen) waren grotendeels uitgemoord in de kruistochten tegen de Albigenzen (1209-1244), georganiseerd door de paus. De overlevenden gingen ondergronds. Voor de buitenwacht waren ze goed gelovige katholieken, maar stiekem waren ze nog gewoon Katharen. Er bestaan overigens nog steeds Katharen. 

Nostradamus heeft oude voorspellingen, die bij de Katharen bekend waren, gebundeld en uitgegeven. Mogelijk heeft hij die bewerkt en er wat eigen voorspellingen aan toegevoegd. Nostradamus betekent ”Onze Vrouwe” (Nostra-Damus). Wie was die vrouwe ???, 

Die vrouwe, die dame, is bekend als Sara, de dochter van Maria Magdalena. En het is bekend, dat die Magdalena gehuwd was met Immanuel, oftewel Jezus (haar tweede huwelijk). Sara beschikte net als haar papa, Immanuel, over de paranormale gave van helderziendheid. 

In het jaar 44 is Magdalena met haar 3 kinderen en een gezelschap van ongeveer 20 personen, waaronder Jozef van Arimathea en Salomé (de stiefdochter van Herodes Antipas), in enkele kleine bootjes uitgeweken vanuit Palestina naar Zuid Frankrijk. In les Saintes Maries de la Mer (aan de monding van de rivier de Rhone) wordt dat feit nog steeds herdacht. Het beeld van Sara wordt daar in de kerk nog steeds vereerd. 

Magdalena had 2 kinderen een zoon en een dochter van Immanuel, en een zoon, Johannes genaamd naar zijn vader, uit haar eerdere huwelijk met Johannes de Doper. Zij was zwanger, toen de Doper werd onthoofd. Deze Johannes is de schrijver van het Johannes evangelie. Hij is thuis opgegroeid met de verhalen uit de eerste hand. Vandaar dat er in het Johannes evangelie verhalen en details staan, die in de andere evangeliën niet voorkomen. De meeste kerken in Frankrijk, die gewijd zijn aan Notre Dame, zijn niet gewijd aan de Maagd, maar aan haar schoondochter Magdalena.

 

ZORG DAT JE JE REIS NAAR SPANJE NOOIT VERGEET

SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

Bron: Wikipedia

Wat gaan we ondernemen in Spanje?

Dit is misschien ook interessant: