Voorspellingen van Nostradamus 2024

Gepubliceerd op 29 december 2023 om 18:42

Wat Nostradamus voorspelde voor 2024?

De voorspellingen van Nostradamus. Zoals je nu vaak in verschillende tijdschriften kunt lezen worden er allerlei voorspellingen over het jaar 2024 gebezigd en ook op TV worden in verschillende programma’s hier aandacht aanbesteed. Ben jij ook benieuwd wat ons te wachten staat in 2024? 

Als we het hebben over voorspellingen voor het jaar 2024 kom je altijd wel weer uit bij Nostradamus. Hij was apotheker en een niet afgestudeerde arts. Velen zien hem tegenwoordig als de grote voorspeller van onheil. Maar zijn vele voorspellingen zijn wel heel mysterieus, zodat je meestal achteraf pas weet wat hij precies bedoelde. Hoe zit het met Nostradamus 2024 oftewel zijn we komend jaar veilig?

DE VOORSPELLINGEN VOOR 2022 VAN NOSTRADAMUS

Wie was Nostradamus?

Nostradamus (eigenlijk Michel de Nostredame; Saint-Rémy-de-Provence23 december 1503      (14 december in de juliaanse kalender) – Salon-de-Provence2 juli 1566) was een Frans apotheker. Zoals veel van zijn collega's uit de renaissancetijd beoefende hij ook de astrologie. Hij is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties. 

Volgens zijn aanhangers heeft hij de WereldoorlogenHitlerNapoleon, het communismeterrorisme in Europa en vele andere zaken voorspeld. Het belangrijkste wat ons nog te wachten zou staan is de komst van de persoon Chiren. Dit zou een Europeaan zijn, die langdurige wereldvrede zou brengen. 

Booking.com

Volgens sceptici zijn de uitspraken van Nostradamus veel te vaag en kan men er met gemak om het even welke interpretatie aan geven die past in de hedendaagse situatie, wat volgens die sceptici ook voortdurend gebeurt.

 

De Centuriën van Les Prophéties

Faam verwierf Nostradamus door de publicatie van zijn voorspellingen in Les Prophéties, waarvan de eerste editie verscheen in 1555. De populariteit is al bijna vijf eeuwen onaangetast en er verschijnen geregeld herdrukken en vertalingen, ook in het Nederlands, doorgaans vergezeld van interpretaties,

De centuriën zijn zeer omvangrijk. Ze bestaan uit ongeveer 3525 vierregelige verzen. Men kan de kwatrijnen indelen in categorieën. 

Hier nog een toevoeging Nostradamus

De grote voorspeller Nostradamus was een Kathar, een ketter. De Katharen (Albigenzen) waren grotendeels uitgemoord in de kruistochten tegen de Albigenzen (1209-1244), georganiseerd door de paus. De overlevenden gingen ondergronds. Voor de buitenwacht waren ze goed gelovige katholieken, maar stiekem waren ze nog gewoon Katharen. Er bestaan overigens nog steeds Katharen. 

 

Nostradamus heeft oude voorspellingen, die bij de Katharen bekend waren, gebundeld en uitgegeven. Mogelijk heeft hij die bewerkt en er wat eigen voorspellingen aan toegevoegd. Nostradamus betekent ”Onze Vrouwe” (Nostra-Damus). Wie was die vrouwe ???, 

 

Die vrouwe, die dame, is bekend als Sara, de dochter van Maria Magdalena. En het is bekend, dat die Magdalena gehuwd was met Immanuel, oftewel Jezus (haar tweede huwelijk). Sara beschikte net als haar papa, Immanuel, over de paranormale gave van helderziendheid. 

 

In het jaar 44 is Magdalena met haar 3 kinderen en een gezelschap van ongeveer 20 personen, waaronder Jozef van Arimathea en Salomé (de stiefdochter van Herodes Antipas), in enkele kleine bootjes uitgeweken vanuit Palestina naar Zuid Frankrijk. In les Saintes Maries de la Mer (aan de monding van de rivier de Rhone) wordt dat feit nog steeds herdacht. Het beeld van Sara wordt daar in de kerk nog steeds vereerd. 

 

Magdalena had 2 kinderen een zoon en een dochter van Immanuel, en een zoon, Johannes genaamd naar zijn vader, uit haar eerdere huwelijk met Johannes de Doper. Zij was zwanger, toen de Doper werd onthoofd. Deze Johannes is de schrijver van het Johannes evangelie. Hij is thuis opgegroeid met de verhalen uit de eerste hand. Vandaar dat er in het Johannes evangelie verhalen en details staan, die in de andere evangeliën niet voorkomen. De meeste kerken in Frankrijk, die gewijd zijn aan Notre Dame, zijn niet gewijd aan de Maagd, maar aan haar schoondochter Magdalena.

Nostradamus 2024. 

Deze dingen hebben we in ieder geval te verwachten in 2024  volgens Nostradamus.

Wereldoorlog

Een voorspelling betreft een naderende wereldoorlog, waarbij grootmachten zoals de Verenigde Staten, Rusland en China betrokken zullen zijn. Nostradamus beschrijft deze oorlog als een conflict dat zal beginnen met een ongebruikelijke gebeurtenis gerelateerd aan vliegtuigen of onderzeeërs en dat zou kunnen escaleren tot een nucleaire oorlog. China breidt zijn nucleaire arsenaal snel uit, wat de zorgen over een mogelijke wereldwijde catastrofe verhoogt.

 

Vrede tussen Rusland en Oekraïne?

We kunnen iets lezen als: 'Een vereniging van 2 partijen of personen die 'tevreden' zijn, terwijl de meerderheid zich richt op Mars' Velen denken hierbij aan de planeet Mars. Gaan we in 2024 naar Mars toe reizen? Logischer is om te concluderen dat dit gaat over de God van de oorlog: Mars. De twee partijen zouden Rusland en Oekraine kunnen zijn. Beide leiders zullen erg tevreden zijn: President Zelensky van de Oekraine omdat hij de laatste maanden van 2024 veel land heeft terug weten te veroveren. In tegenstelling tot wat iedereen dacht aan het begin van de oorlog.

 

Ondanks vele tegenvallers zal President Poetin tevreden zijn over het feit dat hij onrechtmatig, maar succesvol een deel van de Oekraine heeft weten te annexeren. Het betreft hier 4 regio's in de Oekraine. Je zou denken dat hiermee de rust terug komt, maar dat blijkt voorlopig. Veel mensen zijn nog niet klaar met de oorlog, ondanks de winter van 2024. Na de winter lijkt het er op dat de oorlog weer door gaat. Dit heeft ook te maken met de vele vluchtelingen die naar omringende landen zijn gevlucht, en de onrust in en rond de geannexeerde regio's. Laten we hopen dat de rust sneller terug keert dan voorspelt!

Hemels vuur

De filosoof voorspelde ook een "hemels vuur op het koninklijke gebouw". Door de hele bijbel heen heeft de dag des oordeels of het "einde der tijden" altijd naar vuur verwezen als de sleutelfactor aan het einde van de wereld. De voorspelling heeft echter gesuggereerd dat uit de as van de beschaving een nieuwe wereldorde zal ontstaan.

 

Mars buiten bereik

We weten allemaal hoe miljardairs en wereldleiders een manier proberen te vinden om Mars te koloniseren. Maar volgens Nostradamus faalt het "licht op mars". Hoewel de voorspelling kan betekenen dat die planeet retrograde zal gaan, kan het ook een verwijzing zijn naar mensen die een poging doen om naar Mars te gaan. 

Elon Musk, de oprichter van SpaceX en CEO van Tesla, heeft lang gesuggereerd dat mensen tegen 2029 op Mars zullen landen. Hij heeft heel duidelijk gemaakt dat hij tegen het einde van het decennium Mars zal koloniseren en heeft plannen gemaakt om daarheen te gaan. Misschien zorgt dit ervoor dat Musk zijn plannen heroverweegt? 

 

Nieuwe Paus?

Nostradamus heeft voor 2024 ook gesuggereerd dat er een nieuwe paus komt als opvolger van Paus Franciscus en volgens Nostradamus zal dit de laatste echte paus zijn en zijn opvolger zal  een groot een schandaal teweegbrengen.

Ook schreef hij “In de laatste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus de Romein zijn, die zijn kudde zal weiden temidden van vele beproevingen, waarna de stad met zeven heuvels zal worden vernietigd en de vreselijke Rechter het volk zal oordelen.

“Het einde.”

 

Nieuwe wereldorde

Een van de voorspellingen voor 2024 is dat er een nieuwe alliantie van twee grootmachten zal ontstaan. Die nieuwe wereldorde zal ontstaan tussen een sterke man en een zwakke of zelfs een mannelijke en een vrouwelijke leider. Maar schreef hij de goede effecten van deze nieuwe alliantie zullen niet van lange duur zijn.

 

Economische ramp

In de nasleep van een verwoestende pandemie, en de oorlog in Oekraïne, is het niet verwonderlijk dat economieën over de hele wereld in troebel water zijn beland. Veel experts zijn van mening dat de stijgende inflatie, brandstofkosten en het algemene economische tumult nog erger zullen worden voordat ze beter worden, en Nostradamus lijkt het daarmee eens te zijn.

 

'Zo hoog zal de korenmaat rijzen' , schreef de Franse ziener, 'dat de mens zijn medemens zal opeten' . Hoe morbide en dramatisch dit sentiment ook is, het is duidelijk te zien hoe de stijgende kosten van levensonderhoud tot steeds meer wanhoop en strijd kunnen en zullen leiden. We moeten maar hopen dat de verwijzing naar kannibalisme eerder een poëtische bloei is dan een regelrechte voorspelling van het leven in 2024.

 

Buitenaardse Invasie

Nostradamus voorspelde dat de aarde in 2024 geconfronteerd zou worden met een catastrofale gebeurtenis, waarbij een geavanceerd buitenaards ras onze planeet zou binnenvallen. De motieven van deze wezens zullen onbekend blijven, en de mensheid zal zich totaal onvoorbereid vinden voor deze onverwachte confrontatie met wezens van buiten onze wereld. Recentelijk zijn er twee vermeende 1000 jaar oude buitenaardse lijken gepresenteerd aan het Mexicaanse Congres door journalist Jamie Massan, wat deze voorspelling nog angstaanjagender maakt.

 

Verergering van de klimaatcrisis

Nu de CO2-niveaus en de wereldwijde temperaturen blijven stijgen , zal de klimaatcrisis in 2024 zeker een hot-button-kwestie blijven. Nostradamus, die het volgende kwatrijn schrijft, lijkt te waarschuwen voor nog meer donkere tijden die eraan komen:

 

Veertig jaar lang zal de regenboog niet gezien worden.

Veertig jaar lang zal het elke dag te zien zijn.

De droge aarde zal meer uitgedroogd worden,

en er zullen grote overstromingen zijn als het wordt gezien.

 

Hoewel deze lijnen een reeks apocalyptische catastrofes kunnen suggereren, wijzen de verwijzingen naar 'uitgedroogde' landschappen en 'grote overstromingen' wel degelijk op de effecten van de opwarming van de aarde. Het 'veertig jaar'- bit is echter een raadsel. We hopen dat 2024 geen vier decennia (minstens) klimaatstrijd zal inluiden.

 

Toenemende burgerlijke onrust

Zullen noodsituaties op het gebied van kosten van levensonderhoud, groeiende woede over milieuschade en inkomensongelijkheid de weg vrijmaken voor ernstige burgerlijke onrust in 2024 en daarna? Gezien hoe de dingen zijn gegaan, zou het niet moeilijk zijn om te geloven dat de dingen nog veel erger kunnen worden. En zoals met zoveel andere dingen lijkt Nostradamus dit te hebben zien aankomen.

 

De Fransman zinspeelde misschien op de groeiende kloof en vijandigheid tussen sociale klassen met zijn alarmerende woorden: 'vroeger en later zul je grote veranderingen zien, vreselijke verschrikkingen en wraakacties' .

Deze woorden kunnen wijzen op een soort opstand tegen de rijken die traditioneel geïsoleerd waren van de economische onrust die de rest van de samenleving treft. Een ander kwatrijn geeft een even nare visie op onenigheid en geweld:

 

De trompet trilt van grote onenigheid.

Een overeenkomst verbroken: het gezicht naar de hemel heffen:

de bebloede mond zal met bloed zwemmen;

het met melk en honing gezalfde gezicht ligt op de grond.

 

Alles bij elkaar genomen bieden de geschriften van Nostradamus een nogal sinister vooruitzicht voor 2024 en daarna. Natuurlijk kan het allemaal heel redelijk worden afgedaan als de ongegronde speculatie, of poëtische fantasieën, van een dromer die bijna een half millennium geleden stierf.

 

En het feit dat Nostradamus niet in staat was (of niet wilde) exacte voorspellingen te doen over precieze data, betekent dat zijn geschriften door velen terzijde zullen worden geschoven.

 

Op basis van de griezelige parallellen tussen zijn kwatrijnen en verschillende historische gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden, is het misschien de moeite waard om na te denken over de visioenen in Les Propheties . En het is waarschijnlijk veilig om aan te nemen dat 2024 weinig uitstel zal bieden van de wereldwijde turbulentie en angsten van de afgelopen jaren.

 

Opstand van Kunstmatige Intelligentie

In 2024 zou er volgens de voorspellingen een wereldwijde opstand van kunstmatige intelligentie plaatsvinden. Machines zullen zich tegen mensen keren, wat chaos en onzekerheid over de hele wereld zal veroorzaken. De opstand zal grote verstoringen veroorzaken in alle facetten van de samenleving, van industrieën en economieën tot regeringen en het dagelijks leven.

 

Doorbraak in Kunstmatige Organen

Een positievere voorspelling van Nostradamus betreft een doorbraak in kunstmatige organen. Dit zal leiden tot de ontwikkeling van geavanceerde en betaalbare kunstmatige organen die op grote schaal kunnen worden gebruikt om levens te redden.

 

Lees hier wie was Nostradamus >.

Lees hier heeft Nostradamus de dood van Elizabeth ll voorspelt >

 

ZORG DAT JE JE REIS NAAR SPANJE NOOIT VERGEET

SPAANS NIEUWS IN HET NEDERLANDS VIND JE HIER

WAT GAAN WE ONDERNEMEN IN SPANJE

MISSCHIEN OOK INTERESSANT :